Ajuntament
Portal de TransparŔncia
Pagaments telemÓtics
Portal del CiutadÓ - Sede electr˛nica
└rees Municipals
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
Perfil del Contractant
Tauler d'Anuncis Oficial
Calendari Contribuent
Calendari Contribuent
Plans de Participaciˇ P˙blica
Programaciˇ Auditori Municipal
Programaciˇ Museu de la Rajoleria
Guia Esportiva
Agenda 21 Local
AgŔncia de Promociˇ del ValenciÓ
Pla d'Acciˇ Comercial

 

Agenda Ayuntamiento de Paiporta

Ple ordinari
Fecha: 29/06/2017
Hora: 20:30 h.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento

NO existe documento PDF asociado

ORDRE DEL DIA

1. SECRETÀRIA. Aprovació, si escau de l'acta anterior nº 5/2017 de 25 de maig.

2. SECRETÀRIA. Correspondència oficial que ha tingut entrada i eixida en el Registre General de l'Ajuntament des de l'última sessió ordinària del Ple.

3. SECRETÀRIA.- Resolucions dictades per l'Alcaldia i Regidories Delegades des de l'última sessió ordinària del Ple.

4. SECRETÀRIA.- Sessions de Junta de Govern Local celebrades des de l'última sessió ordinària del Ple.

5. HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- 01923/2017 – Modificació pressupostària de suplement de crèdit. Mod. 2017/17.

6. HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- 01927/2017 – Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 02/2017.

7. HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- 02062/2017 – Redistribució de crèdits subvencions nominatives de Benestar Social.

8. HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- 01872/2017 – Bonificació IBI Urbana per a entitats que realitzen l’activitat d’escola de música.

9. HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- 708/2017/ACU – Gaudi per la Policia Local dels dies addicionals per vacances i assumptes propis anys 2016-2017.

10.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- 01516/2017 – Convocatòria de dues places d’Inspector de la Policia Local (Oferta d’Ocupació Pública 2017).

11.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- 01584/2017 – Festes locals a incloure en el calendari laboral de 2018.

12. HISENSA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- 7/2017/PGRU – Moció del Grup Municipal Pod-EU per a sol.licitar els béns immatriculats per la jerarquía católica.

13. CULTURA.-01920/2017 – Convocatòria del X Premi Carolina Planells contra la violencia de gènere de narrativa curta.

14. MOCIONS

 

15. PRECS I PREGUNTES

 

Loading


Cooperaciˇ Social
Policia Local
Portal d'Ocupaciˇ
Associacions Locals
Galeria MultimŔdia
BIM Paiporta
Oficina UNICA
Guia Arbrat
Portal del comerciant
Linea Verde Paiporta
Autoliquidacions d'impostos
Autoliquidacions d'impostos
 

Diseño & Programación MSWeb.es

Llista de carrers Temps Temps Metro Llista de carrers FarmÓcies Cita prŔvia Tlf. InterŔs Esports TrÓnsit Bikeporta Inici ValenciÓ CastellÓ