Inscripció

 

REGLAMENT 

1. El Club d’Atletisme Paiporta amb la col·laboració del Club d’Atletisme Camesllargues i els Ajuntaments de Paiporta i Picanya, organitzen la 27a Mitja Marató Paiporta-Picanya, prova a la qual tindrà accés qualsevol persona sense distinció de sexe o nacionalitat. 

2. La prova se celebrarà el diumenge 22 de desembre i l’eixida es donarà a les 09:30h la Quarta i a les 10:00 la Mitja, des del Carrer Jaume I de Paiporta, a l’altura de la Pl. Major.

3. El circuit té una longitud de 10,548 Km, al qual caldrà fer dues voltes en el cas de la Mitja Marató (21,097 Km). Esta distància ha estat mesurada per diversos sistemes. 

4. Els corredors i corredores participants han de tindre els 18 anys complits

5. Trofeus Quarta Marató

CATEGORIES TROFEUS HOMES
JUNIORS-PROMESES-SENIORS de 18 a 34 anys - 3 primers 
VETERANS  A De 35 a 44 anys - 3 primers 
VETERANS  B De 45 a 54 anys - 3 primers 
VETERANS  C De 55 a 64 anys - 3 primers 
VETERANS  D de 65 endavant – 3 primers
TROFEU LOCAL   Categoria única - 3 primers 

CATEGORIES TROFEUS DONES 
JUNIORS-PROMESES-SENIORS  18 a 34 anys - 3 primeres 
VETERANES  A De 35 a 44 anys - 3 primeres 
VETERANES  B De 45 a 54 anys - 3 primeres 
VETERANES  C De 55 endavant  - 3 primeres 
TROFEU LOCAL Categoria única - 3 primeres 

* Es considera corredor local, tot aquell empadronat al poble de Paiporta o al poble de Picanya 

Els trofeus es donaran a les 11:30 h

6. Trofeus Mitja Marató

CATEGORIES TROFEUS HOMES
JUNIORS-PROMESES-SENIORS de 18 a 34 anys - 3 primers 
VETERANS  A De 35 a 44 anys - 3 primers 
VETERANS  B De 45 a 54 anys - 3 primers 
VETERANS  C De 55 a 64 anys - 3 primers 
VETERANS  D de 65 endavant – 3 primers
TROFEU LOCAL   Categoria única - 3 primers 

CATEGORIES TROFEUS DONES 
JUNIORS-PROMESES-SENIORS  18 a 34 anys - 3 primeres 
VETERANES  A De 35 a 44 anys - 3 primeres 
VETERANES  B De 45 a 54 anys - 3 primeres 
VETERANES  C De 55 endavant - 3 primeres 
TROFEU LOCAL Categoria única - 3 primeres 

DISCAPACITATS/TADES Categoria única - 3 primeres 
* Es considera corredor local, tot aquell empadronat al poble de Paiporta o al poble de Picanya.

Els trofeus es donaran a les 12:30 h

7. Hi haurà avituallament d’aigua als kilòmetres 5, 10, 15 i línia de meta. 

8. Preu de les inscripcions:

QUARTA MARATÓ:
Del 1 de octubre al 8 de desembre: 8€ 
Del  9 de desembre fins al  19 de desembre: 10€

MITJA MARATÓ:
Del 1 de setembre al 8 de desembre: 10€ 
Del 9 de desembre fins al 19 de desembre: 12€

Les inscripcions es realitzaran per la plataforma de pagament  www.mychip.es, seguint les exigències de participació exposades en el reglament.
A aquesta plataforma es podrà accedir també des de les planes www.paiporta.es i www.picanya.org.
 
MOLT IMPORTANT: Les inscripcions no seran vàlides si no estan formalitzades amb totes les dades. Una vegada realitzada, cal comprovar el llistat d’inscripció. Si n’hi ha alguna incidència durant la inscripció caldrà posar-se en contacte amb www.mychip.es 

Les inscripcions es tancaran el dia 19 de desembre i no s'admetran inscripcions el dia de la prova. 

DEVOLUCIONS: No es realitzaran devolucions salvo lesió o causa major havent d’estar aquesta prèviament justificada (certificat mèdic, part d’accident o part de baixa laboral).

Fins el dia 19 de desembre es podrà sol·licitar la baixa retornant el 80% de la quota d’inscripció. Fins sis dies abans de la prova l’import a retornar serà del 70%, a partir d’eixe moment la inscripció es donarà per tancada i no es realitzarà cap devolució baix cap concepte.

9. El lliurament de dorsals s’efectuarà el diumenge 22 fins a una 15minuts abans de l’inici de la prova, al col·legi Ausiàs March (Carrer Jaume I, junt a l’Auditori Municipal).

10. Els únics vehicles autoritzats per seguir la prova seran els designats per l’organització. 

11. Les reclamacions hauran de ser realitzades al lloc indicat en meta per l'organització. 

12. L’organització es reserva el dret a qualsevol modificació del circuit. 

13. A la línia de meta hi haurà ambulància, servei mèdic, i també servei de massatgista per a tots els corredors i corredores que ho desitgen. 

Es podran consultar les classificacions (en finalitzar la prova) a les següents planes webs: www.paiporta.es, www.picanya.org, www.mychip.es

14. Els participants inscrits estaran coberts per una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i accident, d’acord amb el reial decret 1428/2003 del Reglament de Circulació.  

15. Tots i totes les participants, pel fet de prendre l’eixida, accepten el present reglament. 

16. El circuit té la fiabilitat d’haver estat mesurat amb GPS i es pot consultar a les webs del Ajuntaments de Picanya i Paiporta. 

17. Recorregut 

Important
La prova es disputarà pel casc urbà, polígon i sobre superfície d'asfalt principalment.

La prova es donarà per finalitzada oficialment transcorreguts 2 hores i 30 minuts des del començament de les mateixes.

Els participants quedaran dins del circuit de carrera, sempre que estiguin entre el cotxe de cap i cua de la mateixa. Una vegada superats per la bandera verda del cotxe de cua, se'ls indicarà que estan fora de la carrera. Aquells corredors o corredores que abandonen el circuit traçat i senyalitzat, també estaran fora de la carrera.

Quan un participant no es trobe en condicions de mantenir l'horari previst perquè finalitze la prova, serà superat pel vehicle amb bandera verda, i en aquest moment haurà de complir amb totes les normes de tràfic, amb la finalitat de no entorpir el tràfic automobilístic i el desenvolupament de la pròpia activitat. En cas de no continuar haurà de complir amb les normes i senyals i serà considerat un usuari més de la via.

Els participants que, per qualsevol circumstància de les esmentades en el paràgraf anterior, queden fora de la cursa, estaran igualment fora de les cobertures legals establertes per a la prova.

NOTES 

- Les dutxes estaran a disposició dels corredors i corredores en finalitzar la prova al poliesportiu municipal.

- Hi haurà borsa de corredor per tots els i les participants.