AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ
 

L’Agència de Promoció del Valencià és un servei de l’Ajuntament de Paiporta encarregat de promoure i normalitzar l’ús del valencià dins l’àmbit municipal, tant en l’interior de l’Ajuntament com en tot el municipi, atenent el concepte de drets lingüístics. 

En aquest sentit una de les principals funcions de l’Agència és l’assessorament de qualsevol dubte en matèria lingüística: revisió, correcció i traducció de documentació administrativa, textos dels mitjans de comunicació local, de les associacions, dels clubs esportius, dels comerços... 

També informa, tramita i orienta sobre com aprendre valencià, on es poden fer cursos de llengua a Paiporta, quins són els recursos que es poden trobar a internet per a aprendre i usar el valencià amb normalitat, com també assessora i informa sobre la matrícula de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), sobre titulacions específiques i sobre la tramesa de revalidació de títols acadèmics pel que fa al valencià o com participar en el projecte lingüístic “Voluntariat pel valencià”. 

D'altra banda, assessora i informa sobre les subvencions per al foment i ús del valencià, convocades anualment per altres administracions i adreçades a associacions, comerços, empreses i indústries. Així mateix realitza campanyes de promoció del valencià a la població o assessorar sobre els drets lingüístics de la ciutadania o la valencianització de noms i cognoms.

 

Agència de Promoció del Valencià
Mestre Músic Vicent Prats i Tarazona, s/n 
Telèfon: 96 397 12 22 – ext. 308
Correu electrònic: promociovalencia@paiporta.es
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h
L’Agència de Promoció del Valencià està situada a la 1a planta de l’Ajuntament de Paiporta.

 

[PLÀNOL]

 

 

[TRÀMITS QUE ES PODEN REALITZAR PER INTERNET]

Sol·licitud de convalidació del grau elemental de valencià.
Canvi de nom i cognoms al valencià.
Voluntariat pel valencià.
Assessorament lingüístic.
Sol·licitud de certificat provisional de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV).
Sol·licitud de revisió de correcció de la prova de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV).
Carta Reis Mags d’Orient.
Altres tràmits.

 

[DRETS LINGÜÍSTICS I FONAMENTS JURÍDICS ]

D’acord amb la Constitució Espanyola de 1978 i l’Estatut d’Autonomia, el valencià és llengua oficial. Per tant, podem usar-lo sempre, en qualsevol situació i davant qualsevol persona, entitat o institució.

Article 2.2 i 2.3 del títol preliminar de la Constitució Espanyola de 1978

2.2 Les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives Comunitats Autònomes d’acord amb els seus Estatuts.

2.3 La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció.
 

Article 6 de la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d’abril, de Reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana 

6.1 La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià. 

6.2 L’ idioma valencià és l’oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho és el castellà, que és l’idioma oficial de l’Estat. Tots tenen dret a conéixer-ho i a usar-lo i a rebre l’ensenyament del, i en, idioma valencià. 

6.3 La Generalitat garantirà l’ús normal i oficial de les dos llengües, i adoptarà les mesures necessàries per tal d’assegurar-ne el seu coneixement. 

6.4 Ningú no podrà ser discriminat per raó de la seua llengua. 

6.5 S’atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià. 

6.6 La llei establirà els criteris d’aplicació de la llengua pròpia en l’Administració i l’ensenyament. 

6.7 Es delimitaran per llei els territoris en els quals predomine l’ús d’una llengua o de l’altra, així com els que puguen ser exceptuats de l’ensenyament i de l’ús de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana. 

6.8 L’Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució normativa de l’idioma valencià.
 

El valencià, a més d'oficial, és la llengua pròpia dels valencians. Segons el mateix Estatut d'Autonomia i la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del valencià, podem demanar que siga la llengua normal de l'Administració, és a dir, aquella en què s'han de desenvolupar totes les seues activitats. 

Articles de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià

Article 2 - El valencià és llengua pròpia de la Comunitat Valenciana.

Article 5 - L’Administració adoptarà les mesures que calguen per a garantir l’ús normal, la promoció i el coneixement del valencià. 

Article 7 - El valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és també de la Generalitat i de la seua Administació pública, de l’Administració local i de les altres corporacions i institucions públiques dependents d’aquelles. 

Article 10 - Tots els ciutadans tenen el dret a adreçar-se i relacionar-se amb la Generalitat, amb els ens locals i altres de caràcter públic, en valencià.


Als enllaços següents podeu trobar la legislació més rellevant que tracta, d'una manera o d'altra, l'ús del valencià o els drets lingüístics en l'administració, l'ensenyament, la ciutadania... 

La Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià 
L'Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana (2006). 
La Constitució Espanyola (article 3). 
La Declaració Universal de Drets Lingüístics. 

Així mateix, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en el vinté aniversari de la LUEV, va fer una anàlisi i un estudi d'aquesta llei des del punt de vista de la seua elaboració i posterior desplegament. 

LUEV. Elaboració i desplegament.

APRENDRE VALENCIÀ
 

[CURSOS DE VALENCIÀ. CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES]

El Centre de Formació de Persones Adultes de Paiporta ofereix, dins de la seua programació anual, diversos cursos de valencià: B1, B2, C1 i C2

Valencià B1 9.30 a 11.00 h Dimarts i dijous  
Valencià B2 11.00 a 12.30 h Dimarts i dijous
Valencià C1 18.30 a 20.00 h Dilluns i dimecres
Valencià C2 19.00 a 20.30 h Dimarts i dijous


Informació: 3a planta Centre Cultural. 
C/ Dr. López Trigo, s/n. Tel: 96 397 24 26 


[CURSOS DE VALENCIÀ EN LÍNIA]

 

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Exercicis en línia
Jugallengua
Pràctic
Vine-ven
Muds mots
Exercicis de la Universitat Politècnica de València
Dictats de la Universitat Politècnica de València

Diccionaris en línia
Diccionari normatiu valencià
Diccionari Alcover-Moll
Portal Terminològic Valencià
Termcat

Traductors en línia
Salt.usu
Politraductor
Apertium
Internostrum

Diccionaris de sinònims i frases fetes
Diccionari de sinònims de frases fetes
Sinònims IEC

Vocabulari en línia
Vocabulari de barbarismes
Cartelleria de la Diputació de València
Rodamots
Vocabulari jurídic
Vocabulari d’economia
Vocabulari de la música
Vocabulari nàutic
Vocabulari del joc de pilota

Manuals específics
Manual de documentació administrativa
Llibre d’estil per als mitjans audiovisuals en valencià
Criteris per la fixació de la toponímia valenciana
Ésadir
Guia de llenguatge igualitari
Gentilicis valencians

Recursos lingüístics
Gripau
Optimot
Polimèdia
Tenim paraula

Recursos audiovisuals
À Punt
À Punt Ràdio
Dibuixos infantils
Ficció

Programari
Softvalencià

Entitats
Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL)
Escola Valenciana
Escola Oficial d’Idiomes Quart de Poblet

Portals digitals
Servei de Promoció lingüística Universitat de València
Servei de Promoció i Normalització lingüística de la Universitat Politècnica de València
Servei de Llengües i Terminologia. Universitat Jaume I
Laboratori d’Idiomes Universitas Miguel Hernández
Servei de Promoció del Valencià Universitat d’Alacant

 

CAMPANYES


Els serveis lingüístics dels ajuntaments valencians, juntament amb la Diputació de València (www.dival.es/normalitzacio), elaboren i difonen campanyes per promoure i dignificar l’ús del valencià entre les associacions culturals i esportives, les escoles i els instituts, els comerços i les empreses, l’administració, la ciutadania...

Ací teniu uns exemples de campanyes que l’Ajuntament de Paiporta ha promogut:


CAMPANYA “VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ”
Amb l’objectiu de posar en contacte voluntaris que vulguen destinar una hora a la setmana (durant un mínim de 10 setmanes) a conversar amb persones que volen llançar-se a parlar en valencià. És una manera de facilitar aquest contacte personal entre un parlant del valencià i una persona disposada a reforçar l’aprenentatge previ. Temporalització: fem una edició a l’any que comença pel gener i acaba en juny.

Fes clic ací per a inscriure's


VALENCIANITZA EL TEU NOM
Segons la legislació vigent (Llei 40/1999 de 5 de novembre, sobre noms i cognoms i el seu ordre i Reial decret 193/2000, d'11 de febrer, de modificació de determinats articles del Reglament del Registre Civil en matèria relativa al nom i als cognoms i a l'ordre dels cognoms), tenim dret a l’ús de la forma correcta, normativament, en valencià dels nostres noms i cognoms, i per tant, les persones que vullguen adaptar l’ortografia del seu nom o cognom al valencià s’han d’adreçar al Registre Civil en què foren inscrites, o si no n’hi ha, al Jutjat de Pau o a l’Ajuntament en què estan inscrites i sol·licitar-ho a la persona encarregada. Els procediments són diferents segons que es tracte d’un nom o d’un cognom, tal i com podeu consultar a la web de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en aquest enllaç http://www.avl.gva.es/inici.html, des del qual, directament, també podeu sol·licitar l’informe que emet l’Acadèmia per a valencianitzar els cognoms.

Fes clic: 
Sol.licita este tràmit

El Vocabulari de noms de persona AVL publicat per l'AVL l'any 2006, té caràcter normatiu i oficial. Per tant, els noms valencians que hi apareixen i la seua equivalència en castellà han de ser considerats plenament correctes a l'efecte de fer la inscripció en el Registre Civil.CARTA REIS MAGS D’ORIENT
L’Agència de Promoció del Valencià vol ajudar als xiquets i xiquetes de Paiporta a escriure la carta als Reis Mags, per això, repartirà més de 2.000 cartes entre les escoles i les guarderies del poble. Amb aquesta carta, que incorpora un xicotet vocabulari dels joguets més habituals, els xiquets i les xiquetes tindran l’oportunitat de fer arribar els seus desitjos en la nostra llengua.

Aquesta iniciativa està destinada a fomentar la il·lusió en aquestes dates nadalenques, al mateix temps que s’afavoreix l’ús del valencià entre els més xicotets.

Les persones interessades també poden passar per l’Agència per recollir la seua carta.