POLÍTICA DE PRIVACITAT

“LES SEUES DADES SEGURES”

Informació en compliment de la normativa de protecció de dades personals

 

A Europa i a Espanya existeixen normes de protecció de dades pensades per a protegir la seua informació personal d'obligat compliment per a la nostra entitat.

Per això, és molt important per a nosaltres que entenga perfectament què farem amb les dades personals que li demanem.

Així, serem transparents i li donarem el control de les seues dades, amb un llenguatge senzill i opcions clares que li permetran decidir què farem amb la seua informació personal.

Per favor, si una vegada llegida la present informació li queda algun dubte, no dubte a preguntar-nos.

Moltes gràcies per la seua col·laboració.

 

 • Qui som?

  • La nostra denominació: AJUNTAMENT DE PAIPORTA

  • El nostre CIF / NIF: P4618800I

  • La nostra activitat principal: ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, AJUNTAMENT

  • La nostra adreça: *CARRER MESTRE *MÚSIC VICENT PRATS I TARAZONA S/N, CP 46200 , PAIPORTA (València/València)

  • El nostre telèfon de contacte: 96 397 12 22

  • La nostra pàgina web: https://paiporta.es/

  • Per a la seua confiança i seguretat, l'informem que som una entitat inscrita en el següent Registre Mercantil /Registre Públic:

  • Estem a la seua disposició, no dubte a contactar amb nosaltres.

 

 • Contacte amb el nostre delegat de protecció de dades

  • Sap que en la nostra entitat comptem amb un delegat de protecció de dades al qual pot enviar totes les seues reclamacions, dubtes i suggeriments sobre l'ús de la seua informació personal?

  • El nostre delegat de protecció de dades es diu AUDIDAT 3.0 SLU i aquests són les seues dades de contacte:

  • Adreça de correu electrònic de contacte: fgomez@audidat.com

 

 • Per a què usarem les seues dades?

  • Amb caràcter general, les seues dades personals seran usats per a poder relacionar-nos amb vosté i poder prestar-li els nostres serveis.

  • Així mateix, també poden ser usats per a altres finalitats, com promocionar les nostres activitats.

 

 • Per què necessitem usar les seues dades?

  • Les seues dades personals són necessaris per a poder relacionar-nos amb vosté i poder prestar-li els nostres serveis. En aquest sentit, posarem a la seua disposició una sèrie de caselles que li permetran decidir de manera clara i senzilla sobre l'ús de la seua informació personal.

 

 • Qui coneixerà la informació que li demanem?

  • Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estiga degudament autoritzat podrà tindre coneixement de la informació que li demanem.

  • D'igual manera, podran tindre coneixement de la seua informació personal aquelles entitats que necessiten tindre accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Així per exemple, el nostre banc coneixerà les seues dades si el pagament dels nostres serveis es realitza mitjançant targeta o transferència bancària.

  • Així mateix, tindran coneixement de la seua informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seues dades personals amb motiu del compliment d'alguna llei. Posant-li un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l'Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superen una determinada quantitat.

  • En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conéixer la seua informació personal a altres entitats, li sol·licitarem prèviament el seu permís a través d'opcions clares que li permetran decidir referent a això.

 

 • Com protegirem les seues dades?

  • Protegirem les seues dades amb mesures de seguretat eficaces en funció dels riscos que comporte l'ús de la seua informació.

  • Per a això, la nostra entitat ha aprovat una Política de Protecció de Dades i es realitzen controls i auditories anuals per a verificar que les seues dades personals estan segurs en tot moment.

 

 • Enviarem les seues dades a altres països?

  • En el món hi ha països que són segurs per a les seues dades i altres que no ho són tant. Així per exemple, la Unió Europea és un entorn segur per a les seues dades. La nostra política és no enviar la seua informació personal a cap país que no siga segur des del punt de vista de la protecció de les seues dades.

  • En el cas que, amb motiu de prestar-li el servei, siga imprescindible enviar les seues dades a un país que no siga tan segur com Espanya, sempre li sol·licitarem prèviament el seu permís i aplicarem mesures de seguretat eficaces que reduïsquen els riscos de l'enviament de la seua informació personal a un altre país.

 

 • Durant quant temps conservarem les seues dades?

  • Conservarem les seues dades durant la nostra relació i mentre ens obliguen les lleis. Una vegada finalitzats els terminis legals aplicables, procedirem a eliminar-los de manera segura i respectuosa amb el medi ambient.

 

 • Quins són els seus drets de protecció de dades?

  • En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per a saber quina informació tenim sobre vosté, rectificar-la si anara incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació, en el cas que això siga legalment possible.

  • També té dret a sol·licitar el traspàs de la seua informació a una altra entitat. Aquest dret es diu “portabilitat” i pot ser útil en determinades situacions.

  • Per a sol·licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, per a poder identificar-li.

  • En les oficines de la nostra entitat disposem de formularis específics per a sol·licitar aquests drets i li oferim la nostra ajuda per al seu emplenament.

  • Per a saber més sobre els seus drets de protecció de dades, pot consultar la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 

 • Pot retirar el seu consentiment si canvia d'opinió en un moment posterior?

  • Vosté pot retirar el seu consentiment si canvia d'opinió sobre l'ús de les seues dades en qualsevol moment.
    

 • En cas que entenga que els seus drets han sigut desatesos, on pot formular una reclamació?

  • En cas que entenga que els seus drets han sigut desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d'algun dels mitjans següents:

   • Seu electrònica: www.agpd.es

   • Adreça postal:

    • Agència Espanyola de Protecció de Dades

    • C/ Jorge Juan, 6

    • 28001-Madrid

   • Via telefònica:

    • Telf. 901 100 099

    • Telf. 91 266 35 17

   • Formular una reclamació en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l'assistència d'advocat ni procurador.

 

 • Elaborarem perfils sobre vosté?

  • La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

  • No obstant això, poden existir situacions en les quals, amb finalitats de prestació del servei, comercials o d'un altre tipus, necessitem elaborar perfils d'informació sobre vosté. Un exemple poguera ser la utilització del seu historial de compres o serveis per a poder oferir-li productes o serveis adaptats als seus gustos o necessitats.

  • En tal cas, aplicarem mesures de seguretat eficaces que protegisquen la seua informació en tot moment de persones no autoritzades que pretenguen utilitzar-la en el seu propi benefici.

 

 • Usarem les seues dades per a altres fins?

  • La nostra política és no usar les seues dades per a altres finalitats diferents a les que li hem explicat. Si, no obstant això, necessitàrem usar les seues dades per a activitats diferents, sempre li sol·licitarem prèviament el seu permís a través d'opcions clares que li permetran decidir sobre aquest tema.