EMPUJU 2020: Programa d’incentius a la contractació de persones joves per entitats locals de la Comunitat Valenciana en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

  • Cost de Projecte: 98.551,14 euros
  • Subvenció obtinguda: 51.622,23  euros
  • Aportació municipal: 46.929,29  euros
  • Nombre de contractes:  3
  • Durada dels contractes: 12 mesos

Actuacions cofinançades per la Unió Europea a través del Programa Operatiu de Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana. Direcció General d'Ocupació, Afers Socials i Igualtat d'Oportunitats de la Comissió Europea:
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=es

UAFSE, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social:
http://www.mitramiss.gob.es/uafse/es/queUafse/index.html