AVALEM JOVES PLUS. PROGRAMA EMPUJU 2021

Programa d’incentius a la contractació de persones joves per entitats locals de la Comunitat Valenciana en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Cost de Projecte:        161.877,24 €
Subvenció obtinguda: 109.716,60 €
Aportació municipal:     52.160,64 €

Nombre de joves contractats:  6

Projectes:

  • Suport administratiu diversos departaments municipals.
  • Suport tècnic al departament de Comunicació.
  • Suport tècnic departament d’informàtica.

Durada dels contractes: 12 mesos

Actuació cofinançada per la Unió Europea mitjançant el Programa Operatiu de Fons Social Europeu (FSE) 2014-2020 
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=es

UAFSE, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
https://www.mites.gob.es/uafse/


 
AVALEM EXPERIÈNCIA PLUS. PROGRAMA ECOVID 2021

Programa d’incentius a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat per entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Cost de Projecte:           570.257,03 €
Subvenció obtinguda:    365.411,40 €
Aportació municipal:      204.845,63 €

Nombre de Contractes: 21

Projectes:

  • Suport administratiu a diversos departaments municipals.
  • Suport al servei municipal d’obres i serveis.
  • Suport als serveis de recepció de diversos departaments.

Durada dels contractes: 12 mesos

Actuació cofinançada per la Unió Europea mitjançant el Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-20 de la Comunitat Valenciana i el Programa d’Ajuda REACT-UE com a fons extraordinari per pal.liar els efectes de la pandèmia.

UAFSE, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
https://www.mites.gob.es/uafse/


 

 AVALEM JOVES PLUS. PROGRAMA EMPUJU 2022

Programa d'incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana. Programa EMPUJU 2022

Cost del projecte: 133.968,60 €
Subvenció obtinguda: 75.904,33 €
Aportació municipal: 58.064,27 €

Joves contractats: 5

Projectes:
   • Suport administratiu al departament d'Esports
   • Suport administratiu al departament d'Igualtat
   • Suport administratiu al departament d'Educació.
   • Suport administratiu al departament d'obres i serveis (ESPAI).
   • Suport administratiu al departament de Participació Ciutadana.

Duració dels contractes: 12 mesos

Actuació cofinançada per la Unió Europea mitjançant el Programa Operatiu de Fons Social Europeu (FSE) 2014-2020 de la Comunitat Valenciana i el Programa d'Ajuda REACT-UE com a fons extraordinari per a pal·liar els efectes de la pandèmia.

Direcció General d'Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d'Oportunitats de la Comissió Europea.
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=es

Unitat Administradora del FSE (UAFSE, Ministeri d'Ocupació i Economia Social)
https://www.mites.gob.es/uafse/

AVALEM EXPERIENCIA PULS. PROGRAMA EXPLUS 2022

Programa d'incentius a la contractació de persones desocupades d'almenys trenta anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana («Avalem Experiència Plus»). Programa «EXPLUS 2022.

Cost del projecte: 232.689,04 €
Subvenció obtinguda: 140.269,28 €
Aportació municipal: 92.419,76 €

Persones contractades: 9

Projectes:
  • Suport al Centre de Formació Ocupacional (conserge).
  • Suport al servei municipal d'obres i serveis (neteja viària, neteja d'edificis, pintura i jardineria).

Duració dels contractes: 12 mesos

Actuació susceptible de finançar-se en un 100% per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu Plus 2021-2027 o per qualsevol altre fons de la Unió Europea.