AVALEM JOVES. PROGRAMA EMPUJU 2023:

Programa d'incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana (Avalem Joves). Programa EMPUJU 2023

Cost del projecte:            200.076,18 €
Subvenció obtinguda:     126.716,76 €
Aportació municipal:       73.359,42 €

Joves contractats: 7

Projectes subvencionats:
• Suport administratiu al departament Cultura
• Suport administratiu al departament de Comunicació
• Suport administratiu al departament d'Economia, Ocupació i Comerç
• Suport administratiu al departament d'Innovació.
• Suport administratiu al departament Atenció Ciutadana
• Suport administratiu al departament de Participació Ciutadana.
• Suport administratiu als departaments d'Esports i Joventut.

Duració dels contractes: 12 mesos

Actuació susceptible de cofinançament pel Fons Social Europeu Plus (FSE+) 2021-2027 o per qualsevol altre fons de la Unió Europea.

https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=es&langId=es

UAFSE, Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social

https://www.mites.gob.es/uafse/

 


 
AVALEM EXPERIENCIA. PROGRAMA EXPLUS 2023:

Programa d'incentius a la contractació de persones desocupades d'almenys trenta anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana (Avalem Experiència). Programa EXPLUS 2023.


Cost del projecte:            247.376,95 €
Subvenció obtinguda:     145.486,84 €
Aportació municipal:        101.890,11 €

Persones contractades: 9

Projectes subvencionats:
• Suport al servei municipal d'obres i serveis (neteja viària, neteja d'edificis, pintura, obra de paleta i jardineria).

Duració dels contractes: 12 mesos

Actuació susceptible de cofinançament pel Fons Social Europeu Plus (FSE+) 2021-2027 o per qualsevol altre fons de la Unió Europea

https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=es&langId=es

UAFSE, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

https://www.mites.gob.es/uafse/