COMISSIONS INFORMATIVES

 

URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
President: Josep Val Cuevas

HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL
Presidenta: Beatriz Jiménez Jiménez

BENESTAR SOCIAL
Presidenta: Isabel Martín Gómez

OCUPACIÓ I COMERÇ
President: Isabel Martín Gómez

CULTURA
President: Alberto Torralba Campos

EDUCACIÓ
President: Antoni Torreño Mateu