COMISSIONS INFORMATIVES

 

URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
President: 

HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL
Presidenta: 

BENESTAR SOCIAL
Presidenta: 

OCUPACIÓ I COMERÇ
President: 

CULTURA
President: 

EDUCACIÓ
President: