COMISSIONS INFORMATIVES

 

URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
President: Josep Val Cuevas

HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL
Presidenta: Beatriz Jiménez Jiménez

BENESTAR SOCIAL
Presidenta: María Isabel Albalat Asensi

OCUPACIÓ Y COMERÇ
President: Vicent Ciscar Chisbert

CULTURA
President: Alberto Torralba Campos

EDUCACIÓ
President: Antoni Torreño Mateu