31/05/2023<span style='color: #bbb'> a las 14:13</span> - Com votar per correu en les eleccions generals convocades per a aquest 23 de juliol 31/05/2023 a las 14:13

Com votar per correu en les eleccions generals convocades per a aquest 23 de juliol


El vot per correu es pot demanar fins al 13 de juliol


Els espanyols amb dret a vot estan anomenats de nou a les urnes el 23 de juliol. Segons la llei electoral, es pot sol·licitar el vot per correu des del mateix dia en què es publica la convocatòria en el BOE, ahir 30 de maig. És important tindre en compte que una vegada s'opte per aquesta modalitat de vot ja no es podrà exercir de manera presencial.

1. A partir del 30 de maig fins al 13 de juliol: Demanar en qualsevol oficina de Correus l'imprés de sol·licitud que certifica que opten per aquesta modalitat. També es pot sol·licitar de manera telemàtica en la web de correus (per a això l'interessat ha de disposar d'una signatura electrònica).

2. Per a emplenar l'imprés de sol·licitud s'ha d'indicar l'adreça postal on es vol rebre tota la documentació electoral, siga el domicili personal o el lloc de treball, i s'ha de presentar el DNI.

3. Del 3 juliol al 17 de juliol: Els ciutadans rebran en el domicili indicat un sobre certificat que hauran de recollir en persona amb tota la informació electoral, el certificat d'inscripció en el cens, totes les paperetes amb les candidatures que es presenten a aquests comicis, i els sobres corresponents.

4. Fins al 19 de juliol: Una vegada rebuda la informació, per a votar s'haurà de remetre el sobre amb la papereta corresponent a una oficina de Correus dins del seu horari d'obertura normal.

Sol·licitud electrònica de Vot per correu: És necessari disposar d'un certificat DNI Electrònic (DNI electrònic) o un certificat digital vàlid.

https://www.correos.es/es/es/particulares/para-el-ciudadano/voto-por-correo