PROGRAMA CORRESPONSABLES PAIPORTA

L'Ajuntament de Paiporta participa de la Subvenció del Ministeri d'Igualtat del Pla Corresponsables que, segons el decret 178/2021 del Consell redacta les bases per a desenvolupar aquest pla com a 'Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills menors de 14 anys'. Pretén donar resposta a la bretxa salarial de gènere acrescuda per la situació COVID, en la qual les dones han patit major taxa de desocupació i sobre elles han recaigut la major part de les càrregues familiars, incrementant també la desigualtat respecte als homes i derivant en altres problemàtiques socials patides per elles: augment de violència de gènere i altres tipus de violències, pèrdua d'ocupació, sobrecàrrega i estrés, pitjor salut, etc.

Aquest programa es posa en marxa per a afavorir mesures de conciliació i corresponsabilitat a dones amb aquesta problemàtica i a les diferents famílies de Paiporta. Es desenvoluparà al Municipi de Paiporta amb el nom de 'Corresponsables Paiporta', i constarà de diferents activitats dirigides a menors de 14 anys, fora de l'horari escolar, en dies lectius i no lectius, que s'aniran desenvolupant fins al 31 d'agost de 2022. La sol·licitud d'accés es realitza només una vegada per família i servirà per a totes les activitats proposades com a 'Corresponsables Paiporta' fins del 31 d'agost de 2022.

Requisits:

Famílies amb filles i fills menors de 14 anys que figuren en el padró municipal, que tinguen necessitats de conciliació per algun dels següents motius:

- Coincidència amb la jornada laboral de les persones progenitores

- Assistència a programes formatius

- Desenvolupament d'accions de cerca d'ocupació

- Altres càrregues familiars relacionades amb les cures


CRITERIS DE PRIORITAT PER A l'ACCÉS Al SERVEI

Tindran prioritat d'accés famílies que acrediten alguna de les següents condicions:

- Famílies monoparentals femenines i monoparentals.

- Víctimes de violència de gènere i altres formes de violència contra les dones

- Dones en situacions de desocupació per a realitzar accions formatives o cerca activa d'ocupació

- Dones majors de 45 anys

- Unitats familiars en les quals existisquen altres responsabilitats relacionades amb les cures

En última instància, es prendrà en consideració el nivell de renda de la família conforme a la informació existent a l'AEAT.