DELEGACIONS GENÈRIQUES
 

 • ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
  Josep Val Cuevas

   
 • ÀREA D'HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL
  Beatriz Jiménez Jiménez

   
 • ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
  Guillem Montoro López

  SANITAT· PERSONES MAJORS 
   
 • ÀREA D'OCUPACIÓ I COMERÇ
  Mª. Teresa Verdú Cantó

   
 • ÀREA DE CULTURA
  Alberto Torralba Campos

   
 • ÀREA D'EDUCACIÓ
  Antoni Torreño Mateu

   

 


DELEGACIONS ESPECIALS
 

 • PARTICIPACIÓ CIUTADANA
  Guillem Montoro López

   
 • JOVENTUT I ESPORTS
  Zaira Martínez Chisbert

   
 • IGUALTAT
  Guillem Montoro López

   
 • FOMENT DE LES ARTS ESCÈNIQUES I BIBLIOTECA
  Mª. Teresa Verdú Cantó