DELEGACIONS GENÈRIQUES
 

 • ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
  Josep Val Cuevas

   
 • ÀREA D'HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL
  Beatriz Jiménez Jiménez

   
 • ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
  María Isabel Albalat Asensi

   
 • ÀREA D'OCUPACIÓ I COMERÇ
  Vicent Ciscar Chisbert

   
 • ÀREA DE CULTURA
  Alberto Torralba Campos

   
 • ÀREA D'EDUCACIÓ
  Antoni Torreño Mateu

   

 


DELEGACIONS ESPECIALS
 

 • TRANSPARÈNCIA, MODERNITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
  Guillem Montoro López

   
 • JOVENTUT I ESPORTS
  Zaira Martínez Chisbert

   
 • IGUALTAT
  María Isabel Albalat Asensi

   
 • COOPERACIÓ SOCIAL I VOLUNTARIAT
  Alenjandro Jorge Sánchez Tarazona

   
 • PERSONES MAJORS
  Vicent Ciscar Chisbert

   
 • FOMENT DE LES ARTS ESCÈNIQUES I BIBLIOTECA
  Mª. Teresa Verdú Cantó

   
 • SANITAT I SALUT PÚBLICA
  Ricardo Benlloch Campos