DELEGACIONS GENÈRIQUES
 

 • ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
  Josep Val Cuevas
   
 • ÀREA D'HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL
  Isabel Martín Gómez
   
 • ÀREA D'INTERIOR I PERSONAL
  Vicent Ciscar Chisbert
   
 • ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, SANITAT I SALUT PÚBLICA
  Rafael Gadea Merino
   
 • ÀREA D'ECONOMIA, OCUPACIÓ I COMERÇ
  Beatriz Jiménez Jiménez
   
 • ÀREA DE CULTURA
  María Isabel Albalat Asensi
   
 • ÀREA D'EDUCACIÓ
  Alejandro Sánchez Tarazona

 


DELEGACIONS ESPECIALS
 

 • FESTES
  Vicent Ciscar Chisbert
   
 • TRANSPARÈNCIA, COMUNICACIÓ I
  PARTICIPACIÓ CIUTADANA

  Esther Torrijos Alonso
   
 • JOVENTUT I ESPORTS
  María Ángeles Val Canós
   
 • IGUALTAT
  Guillem Montoro López
   
 • INNOVACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANIA
  María Jesús López Sanz