27/06/2024<span style='color: #bbb'> a las 12:37</span> - La desocupació a Paiporta registra el seu nivell més baix des de 2008 27/06/2024 a las 12:37

La desocupació a Paiporta registra el seu nivell més baix des de 2008


El municipi de Paiporta ha registrat al maig de 2024 una xifra de desocupació de 1.607 persones, la qual cosa suposa una notable reducció respecte al mes anterior i al mateix mes de l'any passat. Segons l'informe del departament d'Ocupació de l'Ajuntament, la desocupació ha disminuït en 48 persones en comparació amb abril de 2024 i en 116 persones en termes interanuals, aconseguint així el nivell més baix des de la crisi de 2008.

La taxa d'atur de Paiporta se situa en un 8,03%, considerablement inferior al 13,44% de la Comunitat Valenciana i a l'11,93% de la província de València, segons dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) del primer trimestre de 2024. Segons les dades consultades, la contractació indefinida ha predominat, representant el 61,34% del total de contractes.

El regidor d'Economia, José Antonio Redondo, ha subratllat que estos resultats són fruit de l'esforç constant de l'ajuntament per a millorar l'ocupabilitat dels seus ciutadans i de l'activació del teixit empresarial i comercial que fa esforços cada dia per a continuar desenvolupant els seus negocis. "La nostra estratègia es basa en la formació ocupacional i en la intermediació laboral. Estem compromesos amb oferir més oportunitats de formació i ocupació per a tots els habitants de Paiporta", afirma el regidor. A més, “al començament de la legislatura ens marquem l'objectiu de crear una sinergia col·laborativa entre comerços, empreses, indústria i ajuntament i això està donant els seus fruits i s'està traduint en una activació de l'economia ja palesa” explica el regidor. “L'Ajuntament de Paiporta continuarà implementant polítiques actives d'ocupació i formació per a mantindre la tendència a la baixa de la desocupació i millorar les oportunitats laborals de la ciutadania” conclou.

Polítiques d'ocupació i formació

L'Ajuntament de Paiporta ha implementat diverses polítiques d'ocupació que han contribuït a estos resultats positius. El departament d'Ocupació convoca regularment cursos de formació ocupacional dirigits a diferents sectors i perfils professionals, amb l'objectiu de millorar les competències dels aturats i facilitar la seua inserció laboral. A més, l'equip municipal treballa estretament amb Labora, el servici d'ocupació de la Comunitat Valenciana, per a mitjançar i promoure la contractació dels residents de Paiporta. Esta col·laboració ha sigut clau per a reduir la desocupació en el municipi.

Per a reforçar encara més l'oferta formativa, l'Ajuntament llançarà pròximament una nova web de formació virtual que oferirà més de 180 cursos en línia. Esta plataforma permetrà als habitants de Paiporta adquirir noves habilitats i coneixements des de la comoditat de les seues llars, adaptant-se a les demandes del mercat laboral actual.