17/02/2022<span style='color: #bbb'> a las 13:27</span> - El reciclatge de vidre i envasos augmenta a Paiporta fins a un 74 per cent els últims anys 17/02/2022 a las 13:27

El reciclatge de vidre i envasos augmenta a Paiporta fins a un 74 per cent els últims anys


La memòria anual de la Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat reflexa una millora en el reciclatge de residus, que s’incrementarà amb el nou contracte de recollida. El vidre creix el 12,6% en un any

La ciutadania de Paiporta ha millorat en línies generals el reciclatge de totes les fraccions de residus sòlids urbans. De fet, el reciclatge d’algunes deixalles com els envasos s’ha incrementat un 71,4% des de 2018 a 2021, la pujada més forta en la comparativa anual. En canvi, el vidre ha experimentat la pujada més forta en tan sols un any, ja que ha crescut un 12,6% al 2021 respecte l’exercici anterior.

La tendència positiva, no obstant això, «no és suficient», segons ha explicat la regidora d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Marian Val, qui espera que «aquestes xifres milloren encara més amb l’entrada en vigor del nou contracte de recollida de Residus Sòlids Urbans (RSU)», servei que l’Ajuntament ha adjudicat recentment i que, amb un estalvi del 10% respecte el contracte anterior, pràcticament duplica la capacitat dels contenidors de reciclatge d’envasos, plàstics, paper i cartró.

En el balanç de 2021 que apareix en la memòria anual de la Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat es pot observar com la producció de residus sòlids urbans s’ha incrementat un 2,5% al 2021 respecte de l’any anterior, i un 5,1% respecte de 2018. En el cas dels envasos, la recollida ha augmentat un 5,5% en un any.

En el cas del vidre, la pujada respecte de 2020 també és substancial, del referit 12,6%, mentre que l’ascens respecte de 2018 és menys accentuat, amb un 0,7%. En el cas del paper i el cartró, ha descendit la xifra de recollida al 2021 respecte del 2020 un 11%, mentre que respecte del 2018, l’increment ha estat del 36%.

La regidora de l’Àrea, Marian Val, ha conclòs que «el reciclatge dels residus urbans és un dels elements fonamentals de la lluita contra el canvi climàtic des de les competències que tenim atribuïdes els ajuntament, i la intenció del govern de Paiporta és fer una ferma aposta per millorar encara més aquestes xifres».

Val ha recordat també que «afrontem un repte col·lectiu molt important, com és l’arribada del contenidor marró o de recollida de matèria orgànica, que ens ha d’ajudar encara més a millorar la recollida de residus».