L'objectiu general del SERVEI MUNICPAL DE DESENVOLUPAMENT LOCAL, OCUPACIÓ, COMERÇ I CONSUM és promocionar el desenvolupament soci- econòmic del municipi mitjançant iniciatives i projectes capaços d'optimitzar els recursos socials, econòmics i humans existents en la localitat. 

Aquest objectiu es concreta en: 

• Facilitar l'accés a l'ocupació mitjançant accions d'informació, orientació i intermediació laboral. 

• Impulsar mesures de qualificació professional com a instrument eficaç per a millorar la ocupabilitat dels aturats. 

• Donar suport i assessorar el teixit empresarial i als nous emprenedors.
 
• Donar suport a el comerç local a través de l'Agència de Foment de la Innovació Comercial (AFIC).

• Informar i assessorar els consumidors en a través de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. (OMIC)


Horari atenció al públic
De dilluns a divendres de 9.00 a 14:00h
Direcció: C/ Santa núm. 35 baix. 46200 –Paiporta (València)
Tel.: 963972474 

agenciacolocacion@paiporta.es
atorres@paiporta.es (AFIC) 
eiranzo@paiporta.es 
jvgalindo@paiporta.es 
gjimeno@paiporta.es (OMIC)

 

FORMACIÓ I PROMOCIÓ PROFESSIONAL PER A l'OCUPACIÓ 

El Centre Municipal de Formació Ocupacional té la missió de millorar la formació i capacitació professional de les persones desocupades del municipi a fi d'ampliar el seu nivell d'ocupabilitat. Per això es programa i realitzen diferents accions de formació.

- Programes de Formació per a l'Ocupació prioritàriament per a persones desocupades.

- Programes  de Tallers d'Ocupació. Modalitat mixta de formació i ocupació

En ambues programes podem impartir els següents Certificats de Professionalitat acreditats:

-    Atenció soci-sanitària a persones en el domicili.(SSCS0108).
-    Atenció soci-sanitària a persones en Institucions. (SSC0208).
-    Docència de Formació per a l'ocupació. (SSCE0110).
-    Confecció i Publicació de pàgines web. (IFCD0110). 

El Centre Municipal de Formació Ocupacional compta amb un sistema de gestió de qualitat conforme a la norma UNE-EN ISO 9001-2015 per a l'execució dels PROGRAMES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A l'OCUPACIÓ.   

Els objectius, principis generals i compromisos es troben arreplegats en el seüent document: POLÍTICA DE QUALITAT

 - Cursos propis (informàtica, manipulador d'aliments, prevenció de riscos laborals, carretillero, etc...) en funció de les necessitats. "

Per a realitzar aquests cursos i modalitats de formació és necessari estar inscrit com a demandant d'ocupació en el SERVEF.

AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ 

L'Agència de Col·locació té com a finalitat la intermediació en el mercat de treball per a ajudar els treballadors i treballadores en la cerca d'una ocupació adequada a les seues característiques i, facilitar a les empreses la contractació del personal més apropiat a les seues necessitats.

Per a poder apuntar-se a les ofertes d'ocupació es necessita inscriure's en l'Agència de Col·locació.

En el següent enllaç de l'Agència de Col·locació es pot consultar les ofertes d'ocupació i demanar cita per a la inscripció:

https://ids.idieikon.com/empleo/paiporta


Curs de confecció i publicació de pàgines web.
 

ORIENTACIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ

Dirigit a totes aquelles persones del municipi que cerquen una ocupació i necessiten informació i orientació sobre possibilitats de Formació i Ocupació. 

Execució de programes de foment d'ocupació pública d'interès general i social, en col·laboració amb el SEPE, SERVEF i Diputació de València, per a la contractació temporal de persones desocupades i inscrites com a demandants d'ocupació en el SERVEF (EMCORP, EMCORD, EMCUJU, etc...).

Tramitació de gestions relacionades amb la demanda d'ocupació del SERVEF, per a aquelles persones que no disposen d'ordinador, mitjançant el CAIXER AUTOSERVEF situat en el Centre Municipal de Formació Ocupacional.
 

 

 


L'AFIC (Agència de Foment de la Innovació Comercial), adherida a la xarxa AFIC des de 2007, és un servei dirigit al teixit comercial de la localitat. Amb la finalitat de promocionar el Comerç local, des de la AFIC, en col·laboració amb els comerços i associacions, es programes activitats de dinamització que té com a objectiu principal el creixement de l'activitat comercial a Paiporta.

En el següent enllaç es pot accedir al portal del comerciant:

https://www.portaldelcomerciante.com/es/agencia/mapa-red-afic/ayuntamiento-paiporta

La promoció i gestió dels mercats municipal i ambulant és una de les competències de l'Àrea d'Ocupació i Comerç. (Tramitació de sol·licituds de parades en el mercat municipal i de llocs en el mercat ambulant, control i senyalització de llocs, organització de campanyes de promoció i dinamització, etc...)

D'altra banda, el “Viver d'empreses” situat en el Polígon Industrial de la Mina, és un servei dirigit a nous/as emprenedors i la creació d'empreses. 


L'OMIC ofereix els següents serveis en matèria de CONSUM:

- Informació i assessorament a consumidors i usuaris en matèria de consum.

- Atenció a consultes, reclamacions i/o denúncies dels consumidors i usuaris.

- Exercir la mediació en els conflictes que puguen sorgir entre les parteix amb motiu de la relacions de consum que siguen de competència municipal per raó de matèria i territorialitat. 

- Tramitació de les reclamacions. 

En el següent enllaç es pot accedir al portal del consumidor:

http://www.paiporta.redomic.com/es/seccion/view/localizacion-y-contacto