PROGRAMA EMPUJU 2022

Contractació de persones desocupades menors de 30 anys inscrites en LABORA i en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Contracte de 12 mesos de duració a jornada completa

OCUPACIÓ/PERFIL SOL·LICITAT EN 2022(*)
Auxiliar administratiu amb titulació de FP de Grau Mitjà de Gestió Administrativa.

REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES:
• Tenir menys de 30 anys d’edat.
• Estar desocupades i inscrites com a demandants d’ocupació en els Espais LABORA de la Generalitat Valenciana.
• Estar inscrites com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

QUÈ HE DE FER PER A PARTICIPAR?
MOLT IMPORTANT: estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació en LABORA i tenir la teua demanda actualitzada.
Pots fer-lo a través de PUNT LABORA  https://puntlabora.gva.es/puntlabora/?lang=es

A) SI ESTÀS INSCRIT O INSCRITA O HAS ESTAT INSCRIT O INSCRITA ANTERIORMENT EN LABORA:
• Identifica’t i Accedeix en la teua demanda a l’apartat d’Autoentrevista, comprova que tingues anotada la titulació requerida i l’ocupació ofertada (*) d’ “empleat administratiu en general”.
• O Contacta amb el teu Espai LABORA i sol·licita que t’anoten la titulació i l’ocupació indicades requerides (*).
(Si no estàs d’alta, hauràs de tornar a inscriure’t amb el teu número de DNI i PIN).
• Demana “cita prèvia 1a inscripció” si és la primera vegada que t’inscrius en LABORA.
LABORA realitzarà un sondeig entre les personeas inscrites en LABORA que tinguen el perfil (ocupació) sol·licitat per l’ajuntament.

MÉS INFORMACIÓ: CENTRE FORMACIÓ OCUPACIONAL, c/ Santa Anna, 35-baix. Paiporta.
Tel. 963972474.


PROGRAMA EXPLUS 2022
Contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys inscrites en LABORA
Contracte de 12 mesos de duració a jornada completa

OCUPACIONS/PERFILS SOL·LICITATS EN 2022 (*):
CONSERGE (ESO o equivalent).
CONDUCTOR/CONDUCTORA CAMIÓ amb carnet C en vigor i CAP.
OFICIAL PINTURA.
PERSONAL NETEJA, NETEJA EN GENERAL.
PEÓ JARDINERIA.

REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES:
• Tenir al menys 30 anys d’edat.
• Estar desocupades i inscrites com a demandants d’ocupació en els Espais LABORA de la Generalitat Valenciana.
• A més, complir els requisits de les ocupacions ofertades.

QUÈ HE DE FER PER A PARTICIPAR?
MOLT IMPORTANT: estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació en LABORA i tenir tu demanda actualitzada.
Pots fer-lo a través de PUNT LABORA  https://puntlabora.gva.es/puntlabora/?lang=es
A) SI ESTÀS INSCRIT O INSCRITA O HAS ESTAT INSCRIT O INSCRITA ANTERIORMENT EN LABORA:
• Identifica’t i Accedeix en la teua demanda a l’apartat d’Autoentrevista, comprova que tingues anotada en la teua demanda les ocupacions ofertades que t’interessen (*).
• O Contacta amb el teu Espai LABORA i sol·licita que t’anoten les ocupacions ofertades que t’interessen (*).
(Si no estàs d’alta, hauràs de tornar a inscriure’t amb el teu número de DNI i PIN).
• Demana “cita prèvia 1a inscripció” si és la primera vegada que t’inscrius en LABORA.
LABORA realitzarà un sondeig entre les persones inscrites en LABORA que tinguen el perfil (ocupació) sol·licitat per l’ajuntament.
MÉS INFORMACIÓ: CENTRE FORMACIÓ OCUPACIONAL, c/ Santa Anna, 35-baix. Paiporta.
Tel. 963972474.