Avaluació del II Pla Municipal de Drogodependències i Altres Conductes Addictives 2017 – 2020

Tal com estava previst, la Regidoria de Benestar Social, Sanitat i Salut Pública i la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives va iniciar al març 2021 el projecte d'Avaluació del Pla Municipal de Drogodependències i Altres Trastorns Addictius 2017-2021.

Amb més de 500 actuacions posades en marxa en els últims 4 anys, escolars, famílies, joves, comerços i especialment grups d'adolescents més vulnerables s'han beneficiat de les accions de promoció de la salut i prevenció d'addiccions coordinades des de la nostra xarxa municipal.

El projecte va arrancar amb un espai web de participació ciutadana on ha quedat de manifest l'interés dels paiportinos i paiportinas per aquesta iniciativa i especialment, per les accions de prevenció dirigides a l'àmbit educatiu.

Continuant en la nostra obstinació i com no podia ser d'una altra manera, les consultes als nostres representants polítics han constituït una part essencial del treball desenvolupat.

Regidors i regidores d'Igualtat, Joventut i Esports, Educació, Interior i Personal i Festes traslladen la seua percepció sobre les principals problemàtiques que, en relació als consums de drogues, han d'abordar-se els pròxims anys en la nostra localitat.

A més, el procés avaluatiu ha comptat amb la participació dels professionals municipals d'Igualtat, Joventut, Comerç, Serveis Socials o la Policia Local. A través de grups de consulta dinamitzats i entrevistes grupals, realitzades durant el mes d'abril, disposem d'una visió més àmplia i de conjunt dels diferents espais professionals des dels quals es dissenyen, dia a dia, accions dirigides a enfortir la salut de la nostra ciutadania.

D'igual forma, els espais col·laboratius cedits per l´InterAMPA i els centres escolars han permés continuar situant la formació de l'alumnat en l'eix de la nostra política de prevenció i abordar nous reptes des de l'avaluació dels resultats obtinguts fins al moment.

Agrair a tots ells i elles la seua alta participació, les seues reflexions i valoracions i la seua inestimable contribució a aquest projecte avaluatiu que contínua amb la finalitat de continuar millorant les nostres eines de detecció de necessitats, d'acció directa i d'ajuda i protecció a la ciutadania.

Continuem en marxa ANIMA'T A PARTICIPAR

 

Avaluació del II Pla Municipal de Drogodependències i Altres Conductes Addictives 2017 – 2020

Des de l’Ajuntament de Paiporta posem en marxa una iniciativa per a l’avaluació del II Pla municipal de drogodependències i altres conductes addictives 2017 – 2020 que ens permeta avaluar el grau de compliment amb la promoció de la salut i la prevenció de les addiccions al nostre municipi. 

Des del compromís de transparència i comunicació adquirit per aquesta corporació, el projecte s’inicia amb la creació d’un espai web.

Com a jove, adult, mare, pare, com a professor o professora, estudiant, persona treballadora o empressària, membre d’una associació… ¡LA TEUA OPINIÓ ENS IMPORTA! i la necessitem per a dissenyar noves polítiques públiques que responguen a les necessitats dels nostres ciutadans i ciutadanes.

Apunta’t ací en a l'enquesta annexa per a poder contactar amb tu i participar en activitats i consultes que tenim organitzades.

Es garantix l’anonimat de totes les dades arreplegades