MILLORES D'URBANITZACIÓ PER A LA MOBILITAT PER ALS VIANANTS SOSTENIBLE
AL CARRER PELAYO Y CARRER RAJOLAR.
  PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CREIXEMENT SOSTENIBLE 2014-2020.

 


Empresa redactora del Projecte:
RAIZDE3 S.L.


Pressupost redacció Projecte:
9.754,63 €


Empresa adjudicatària Obra:
URBAMED PROJECTES S.L.


Pressupost adjudicació Obra:
259.317,35 €

 


CARRER PELAYO

CARRER RAJOLAR