MILLORES D'URBANITZACIÓ PER A LA MOBILITAT PER ALS VIANANTS SOSTENIBLE
ALS CARRERS SAGRADA FAMILIA, D. JOAN D'ÀUSTRIA, FELIPE II I PLAÇA SENYERA.
  PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CREIXEMENT SOSTENIBLE 2014-2020.

 


Empresa redactora del Projecte:
URBANISTAS INGENIEROS S.L.


Pressupost redacció Projecte:
24.066,90 €


Empresa adjudicatària Obra:
 SIMA SERVICIOS INTEGRALES S.L.


Pressupost adjudicació Obra:
 393.250,00 €


CARRER SAGRADA FAMILIA

CARRER D. JOAN D'ÀUSTRIA

 

 

CARRER FELIPE II

 

 

 

 

PLAÇA SENYERA