MILLORES D'URBANITZACIÓ PER A LA MOBILITAT PER ALS VIANANTS SOSTENIBLE
AL CARRER SAGRADA FAMILIA, CARRER D. JOAN D'ÀUSTRIA I PLAÇA SENYERA.
  PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CREIXEMENT SOSTENIBLE 2014-2020.

 


Empresa redactora del Projecte:
URBANISTAS INGENIEROS S.L.


Pressupost redacció Projecte:
24.066,90 €


Empresa adjudicatària Obra:
 S.L.


Pressupost adjudicació Obra:
 €


CARRER SAGRADA FAMILIA

 

 

 

 

 

 

CARRER D. JOAN D'ÀUSTRIA

 

 

 

 

 

 

PLAÇA SENYERA