MILLORES D'URBANITZACIÓ PER A LA MOBILITAT PER ALS VIANANTS SOSTENIBLE
AL CARRER SANT EDUARD Y CARRER CARDENAL BENLLOCH.
  PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CREIXEMENT SOSTENIBLE 2014-2020.

 


Empresa redactora del Projecte:
URBANISTAS INGENIEROS S.L.


Pressupost redacció Projecte:
15.717,90 €


Empresa adjudicatària Obra:
RAISO SERVICIOS 2014 S.L.


Pressupost adjudicació Obra:
320.408,00 €

 

CARRER SANT EDUARD

 

 

CARRER CARDENAL BENLLOCH