GOVERN MUNICIPAL 


María Isabel Albalat Asensi 
AlcaldessaPrimera Tinent d'Alcaldia
Hisenda i Administració General


Vicent Ciscar Chisbert 
Segon Tinent d'Alcaldia
Interior i Personal 


Josep Val Cuevas
Tercer Tinent d'Alcaldia
Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat
 


Rafael Gadea Merino
Benestar Social, Sanitat i Salut Pública
 


Olga Sandrós Torregrosa
Economia, Ocupació i Comerç
 


Alejandro Sánchez Tarazona
Educació
 


Esther Torrijos Alonso
Transparència, Comunicació i Participació Ciutadana
Cultura
Festes


María Ángeles Val Canós
Joventut i Esports
 


Esther Coronado García
Igualtat


María Jesús López Sanz
Innovació i Atenció Ciutadania