GOVERN MUNICIPAL 


 
Maribel Albalat Asensi 

Alcaldessa
(PSPV-PSOE)

 


 
Vicent Ciscar Chisbert 

Primer Tinent d'Alcaldia
Hisenda i Administració general

(PSPV-PSOE)
 


 
Esther Torrijos Alonso

Segona Tinenta d'Alcaldia
Cultura 

(PSPV-PSOE)
 


 
Alejandro Sánchez Tarazona

Tercer Tinent d'Alcaldia
Urbanisme, Obres públiques i Territori

(PSPV-PSOE)
 


 
Susana Moreno Ramón

Quarta Tinenta d'Alcaldia
 Educació i Esports

(PSPV-PSOE)

 


 
Óscar Pellicer Gil

Cinquè Tinent d'Alcaldia
Transició ecològica i Medi ambient
Joventut i Comunicació

(PSPV-PSOE)
 


 
Mª Jesús López Sanz 

Sisena Tinenta d'Alcaldia
Bon Govern i Ciutadania
Igualtat, Persones Majors i Cooperació

(PSPV-PSOE)
 


 
José Antonio Redondo Gutiérrez

Economia, Ocupació i Comerç
(PSPV-PSOE)
 


 
Sari Ortí Calatayud

Benestar Social, Igualtat i Salut pública
(PSPV-PSOE)