GOVERN MUNICIPAL 


Isabel Martín Gómez
Alcaldessa
Hisenda i Administració General

 


María Isabel Albalat Asensi
Primera Tinent d'Alcaldia
Cultura
 


Josep Val Cuevas
Segon Tinent d'Alcaldia
Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat
 


Vicent Ciscar Chisbert
Tercer Tinent d'Alcaldia
 Interior i Personal
Festes

 


Rafael Gadea Merino
Benestar Social, Sanitat i Salut Pública
 


Beatriz Jiménez Jiménez
Economia, Ocupació i Comerç
 


Alejandro Sánchez Tarazona
Educació
 


Esther Torrijos Alonso
Transparència, Comunicació i Participació Ciutadana
 


María Ángeles Val Canós
Joventut i Esports
 


Guillem Montoro López
Igualtat
 


María Jesús López Sanz
Innovació i Atenció Ciutadania