GOVERN MUNICIPAL 


María Isabel Albalat Asensi 
Alcaldessa


Josep Val Cuevas
Primer Tinent d'Alcaldia
Hisenda i Administració General


Vicent Ciscar Chisbert 
Segon Tinent d'Alcaldia
Interior i Personal 


María Ángeles Val Canós
Tercera Tinent d'Alcaldia
Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat - Esports


Rafael Gadea Merino
Benestar Social, Sanitat i Salut Pública
 


Olga Sandrós Torregrosa
Economia, Ocupació i Comerç
 


Alejandro Sánchez Tarazona
Educació
 


Esther Torrijos Alonso
Transparència, Comunicació i Participació Ciutadana
Cultura
Festes


Laura Jiménez Jiménez 
Joventut 


Esther Coronado García
Igualtat


María Jesús López Sanz
Innovació i Atenció Ciutadania