JUNTA DE GOVERN LOCAL

 

Isabel Martín Gómez
Alcaldessa

Alberto Torralba Campos
Primer Tinent d'Alcaldia

Josep Val Cuevas
Segon Tinent d'Alcaldia

Beatriz Jiménez Jiménez
Guillem Montoro López
Zaira Martínez Chisbert
Antoni Torreño Mateu
María Teresa Verdú Cantó

 

 Actes junta de govern local