JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 


Isabel Martín Gómez - Alcaldessa
María Isabel Albalat Asensi - Primera Tinent d'Alcaldia
Josep Val Cuevas - Segon Tinent d'Alcaldia
Vicent Ciscar Chisbert - Tercer Tinent d'Alcaldia
Beatriz Jiminez Jiminez
Rafael Gadea Merino
Alejandro Sánchez Tarazona