31/01/2022<span style='color: #bbb'> a las 14:53</span> - L’Ajuntament de Paiporta aprova el seu segon Pla d’Igualtat Intern 31/01/2022 a las 14:53

L’Ajuntament de Paiporta aprova el seu segon Pla d’Igualtat Intern


El document tindrà vigència per tres anys prorrogables a quatre i naix com un marc d’actuació en matèria d’igualtat que guiarà de manera transversal l’organització interna del consistori

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Paiporta ha promogut l’aprovació del segon Pla d’Igualtat intern, que va obtenir el suport unànime de tots els grups polítics amb representació en la corporació en el ple de gener. El pla tindrà una vigència de tres anys, prorrogables a quatre, i agafa el relleu del primer, elaborat al 2018.

El document suposa un marc d’actuació en matèria d’igualtat que guiarà de manera transversal l’organització interna del consistori. Com és preceptiu en aquests casos, fa un diagnòstic de la situació actual del consistori i proposa una sèrie de mesures per a continuar avançant en la igualtat de gènere.

La regidora d’Igualtat, Esther Coronado, va explicar durant el ple que «volem crear les condicions per a l'assoliment de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes amb l'objectiu de continuar incorporant de manera transversal el principi d'igualtat de gènere en l'organització interna i enfortir la credibilitat i el compromís de l'Ajuntament en les polítiques de gènere, donant coherència entre el discurs i la pràctica interna».

Per a Coronado, el pla és «un marc d'actuació que ens ajudarà a avançar en diferents àmbits com la comunicació inclusiva i no sexista, la formació de gènere, la lluita contra l'assetjament sexual o per raó de gènere, la visibilització i reducció de les desigualtats laborals entre dones i homes, l'equitat en la representació sindical, i poder convertir l'Ajuntament de Paiporta en un referent respecte l'àmbit d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes».

Per últim, la regidora d’Igualtat va explicar que el pla naix per a eliminar «els obstacles que impliquen la pervivència de qualsevol mena de discriminació, amb la finalitat d'oferir condicions d'igualtat efectiva entre treballadores i treballadors de l'Ajuntament, en tots els seus àmbits, i així poder treballar en la implementació d'accions d'igualtat municipal que redunden en una millor convivència entre el nostre veïnat».

Després d’un exhaustiu diagnòstic i d’un anàlisi del marc legal aplicable, el Pla d’Igualtat Intern estableix mesures per a promoure la igualtat en 12 aspectes: la selecció i contractació de personal, la classificació professional i condicions de treball, la formació, la promoció professional, la infrarepresentació femenina, l’exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral, la salut laboral, la prevenció de la violència de gènere, les retribucions, la comunicació i el llenguatge no sexista i la transversalització de la igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere a totes les polítiques.

L’aprovació d’aquest pla arriba poques setmanes després que entrara en vigor el primer Pla d’Igualtat per a tot el municipi de Paiporta, que contempla 84 accions concretes en 10 eixos o àmbits d’actuació per als pròxims anys i incideix especialment en el treball amb les xiquetes, xiquets i joves de la localitat.