19/09/2022<span style='color: #bbb'> a las 13:03</span> - Obres de rehabilitació al sostre del Centre de Formació Ocupacional de Paiporta 19/09/2022 a las 13:03

Obres de rehabilitació al sostre del Centre de Formació Ocupacional de Paiporta


La Regidoria d’Urbanisme inverteix 56.000 euros en la reparació de les filtracions d’aigua i deixa la dependència preparada per a albergar plaques solars fotovoltaiques

La Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat ha portat a terme les obres de rehabilitació i condicionament del sostre i la coberta exterior del Centre de Formació Ocupacional de Paiporta.

L’edifici, un antic escorxador que acull la seu de la Regidoria d’Economia, Ocupació i Comerç, patia filtracions d’aigua que havien desembocat en lleus despreniments en la part interior, especialment, en la zona de recepció i atenció al públic.

Amb una inversió de 56.368,12 euros, l’Ajuntament de Paiporta ha retirat totes les teules de la coberta per a instal·lar nous materials aïllants i impermeabilitzants. Posteriorment, ha tornat a instal·lar les antigues teules, que completen estèticament un edifici històric i emblemàtic de Paiporta.

A més, el sostre ha quedat preparat per a albergar en un futur la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, amb vistes a aprofitar al màxim la superfícies dels sostres de dependències municipals per a comunitats energètiques locals o per a abastir les necessitats del propi edifici.

El primer tinent d’alcaldia i regidor d’Hisenda i Administració General, Pep Val, i la regidora d’Economia, Ocupació i Comerç, Olga Sandrós, han realitzat una visita junt a l’equip tècnic de l’empresa adjudicatària de les obres, que finalitzaran en breu i que permetran recuperar la normalitat en l’atenció al Centre de Formació Ocupacional.