Totes les liquidacions emeses per l'Ajuntament de Paiporta, tant periòdiques (béns immobles, activitats econòmiques, vehicles...) com no periòdiques (ingressos notificats, ingressos previs...) poden ser pagades per Internet a les següents entitats: 

Pagament amb targeta de qualsevol entitat:

 

 

 

A través dels serveis de banca electrònica de les següents entitats, si vosté és client d'alguna d'elles: