Totes les liquidacions emeses per l'Ajuntament de Paiporta, tant periodiques (béns immobles, activitats economiques, vehicles, ...) com no periodiques (ingressos notificats, ingressos previs, ...) poden ser pagades per Internet a les següents entitats: 

Pagament amb targeta de qualsevol entitat:

 

 

 

A través dels serveis de banca electronica de les següents entitats, si voste és client d'alguna d'elles: