01/02/2021<span style='color: #bbb'> a las 11:33</span> - Paiporta aprova per unanimitat el seu Reglament de Participació Ciutadana 01/02/2021 a las 11:33

Paiporta aprova per unanimitat el seu Reglament de Participació Ciutadana


El document regularà la vida associativa del municipi, promovent de manera efectiva la participació, tant individual com col·lectiva, a través de 4 grans eixos: escolta activa, informació, debat i presa de decisions i suport a l’associacionisme

L’Ajuntament de Paiporta ha aprovat per unanimitat en el darrer ple, celebrat el passat 28 de gener, el seu nou Reglament de Participació Ciutadana. El text, que substitueix el que estava en vigor des de l’any 2009, impulsa i afavoreix el foment de la participació ciutadana en la gestió del municipi de Paiporta, sobre la base dels criteris de respecte, solidaritat, igualtat, integració i en defensa dels valors democràtics i humans. Així mateix, posa a l’abast de la ciutadania tots els mitjans i recursos de què disposa la institució local per a l’exercici d’aquest dret.

El Reglament, elaborat per la Regidoria de Participació amb la Fundació Horta Sud, potencia el diàleg entre la ciutadania, les associacions i les estructures administratives municipals i fomenta la vida associativa en el municipi, mitjançant l’establiment de noves vies de participació que garanteixen el desenvolupament de la democràcia participativa i l’eficàcia de l’acció pública.

Amb aquest nou reglament, "la ciutadania, les entitats i també l'Ajuntament comptem amb una ferramenta més per a fomentar la participació i per a cohesionar el nostre poble, més encara en situacions com la que estem vivint, on es posa de manifest més que mai la necessitat d'unir-nos, del suport mutu, i el paper vital que desenvolupen les associacions", ha explicat l'alcaldessa, Isabel Martín.

“Com a govern local hem d’afavorir les condicions, mecanismes i espais perquè l’exercici de la participació siga efectiu. La ciutadania i les institucions polítiques que desenvolupen l’acció de govern necessiten comunicació constant. I és precisament a aquest objectiu que respon aquest Reglament”, ha manifestat la regidora de Participació Ciutadana, Esther Torrijos.

La participació és un dels pilars de la democràcia, sinònim de diàleg, bon govern, cohesió social i pluralitat. Amb la participació ciutadana es facilita la presa de decisions, s’afavoreix el consens i s’evita el conflicte. Juntament amb ella, l‘associacionisme és l’expressió més significativa de la voluntat col·lectiva del compromís de la ciutadania amb el seu municipi i el seu entorn social més proper. Amb aquest objectiu, el nou Reglament impulsa la participació a partir de quatre eixos: l’escolta activa, la informació, el debat i la presa de decisions i el suport a les associacions.

L’escolta activa facilita la comunicació directa i activa entre l’ajuntament i la ciutadania. És una font d’aprenentatge mutu i imprescindible per a una bona salut democràtica. Aquest dret fonamental de la ciutadania es fa efectiu amb mecanismes com l’Oficina Única, la bústia de queixes i suggeriments, el portal de participació, l’app Paiporta Info, la seu electrònica i les enquestes i processos participatius posats en marxa pel consistori.

L’accés de la ciutadania a la informació, per la seua banda, garanteix una ciutadania crítica i informada, així com la transparència exigida als poders públics. Entre els canals de què disposa per a tal fi l’Ajuntament de Paiporta es troben el tauler d’anuncis, la publicació del Butlletí d’Informació Municipal (BIM), vídeos informatius del canal municipal de Youtube, el portal de transparència i el web municipal.

Respecte al debat en el fòrum públic, resulta clau per conéixer la realitat heterogènia de la nostra societat. Fomenta l’aprenentatge constant i construeix un municipi més lliure i crític. La participació ciutadana en la presa de decisions es fomenta amb el nou Consell Local de Participació Ciutadana, els consells sectorials, les comissions informatives, assemblees veïnals de barri i el ple municipal.

Finalment, el nou Reglament aposta per l’enfortiment i promoció de l’associacionisme a Paiporta, a través de la formació, l’assessorament, ajudes i subvencions, signatura de convenis i formació per a les entitats i associacions. El teixit associatiu, recollit al Registre d’Entitats Ciutadanes, és peça essencial que expressa el compromís de paiportins i paiportines amb el seu municipi.

“El nou Reglament és un pas més cap a una ciutadania paiportina activa i compromesa, en ple exercici d’una democràcia real i que té en compte les preocupacions de la societat civil, incentivant la transparència i la informació de la seua administració”, ha conclòs la regidora.