12/05/2022<span style='color: #bbb'> a las 15:08</span> - Paiporta aprova el seu Pla Urbà d’Actuació Municipal 2030 12/05/2022 a las 15:08

Paiporta aprova el seu Pla Urbà d’Actuació Municipal 2030


El PUAM planteja reptes essencials per a la sostenibilitat de les polítiques municipals alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) globals. El document és preceptiu per a rebre subvencions i fons de totes les administracions, inclosa la Unió Europea

L’Ajuntament de Paiporta ha aprovat, a iniciativa de la Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, el Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM), document que recull els reptes essencials per a la sostenibilitat de les polítiques municipals per als pròxims anys.

El document, que va obtindre els vots favorables de tota la corporació en l’últim ple, és preceptiu, entre altres coses, per a rebre subvencions de tots els nivells de l’administració, inclosos els fons Next Generation de la Unió Europea.

El PUAM 2030 de Paiporta s’ha treballat de manera transversal, participativa i conjunta entre personal tècnic municipal, responsables polítics, entitats i associacions locals i la pròpia ciutadania, que ha pogut expressar el seu diagnòstic i la seua opinió a través d’enquestes ciutadanes realitzades en línia i a peu de carrer.

Per a la regidora d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Marian Val, el PUAM 2030 «defineix la Paiporta que volem la ciutadania paiportina  és una guia, un full de ruta que marca les línies en les que, sense cap dubte, continuarem treballant per a la promoció d’un desenvolupament sostenible i integral».

El PUAM s’ha elaborat a partir de la constitució de la comissió tècnica de seguiment, que s’ha reunit mensualment des de juny de 2021, i consta, en primer lloc, d’un diagnòstic de l’àrea urbana per tal de trobar els principals reptes i problemes, però també les fortaleses i oportunitats, així com les necessitats.

Aquest diagnòstic és essencial, ja que a partir d’ell es determinen les palanques i elements que potencien o dificulten el desenvolupament del municipi tal com es proposa des de l’Agenda Urbana i l’Agenda 2030 global, un compromís amb 17 objectius que han subscrit institucions i entitats de tot el món.

El PUAM 2030 marca, en conclusió, una sèrie d’objectius amb l’horitzó de 2030, organitzats en metes generals i concretes. La primera d’elles és la reconnexió amb l’entorn, en el sentit de millorar i protegir el patrimoni natural i cultural, adaptar el model territorial a la lluita contra el canvi climàtic, ordenar i dinamitzar els ecosistemes d’horta i millorar la resiliència del municipi davant l’escalfament global.

Altra de les metes generals establertes pel PUAM 2030 és aconseguir un espai urbà de qualitat i sostenible, evitar la dispersió urbana, revitalitzar la ciutat existent, afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible i optimitzar la gestió mediambiental del municipi.

El tercer objectiu global és fer de Paiporta una ciutat de serveis, integradora i innovadora, que fomente la cohesió social i la igualtat, impulse i afavorisca l’economia urbana i optimitze el treball en xarxa i les vies de participació per a una millor governança.

El document és extens i preveu, també, un pla d’implementació de les mesures necessàries per a fer efectius els objectius marcats. Així, cal destacar tres mecanismes de seguiment de la implantació del PUAM 2030: la creació d’un Comitè Tècnic Paiporta 2030 que coordine la implementació d’accions i el funcionament dels òrgans associats al model de governança; un Consell Informatiu Paiporta 2030, participatiu, que permeta interactuar al conjunt d’àrees de l’Ajuntament, així com la ciutadania, amb l’Agenda 2030 a la ciutat; i, per últim, l’establiment d’indicadors de seguiment.