14/10/2020<span style='color: #bbb'> a las 14:42</span> - Paiporta posa en marxa un programa per a pal·liar els efectes de la soledat no desitjada 14/10/2020 a las 14:42

Paiporta posa en marxa un programa per a pal·liar els efectes de la soledat no desitjada


La Regidoria de Benestar Social impulsa un projecte d'un any per a combatre un problema social de primer ordre en les societats occidentals modernes que afecta principalment a persones majors, però també a dones, joves i persones migrants

La regidoria de Benestar Social, Sanitat i Salut Pública de l'Ajuntament de Paiporta ha posat en marxa un programa per a abordar un dels problemes socials de primer ordre en les societats occidentals modernes, com és el de la soledat no desitjada.

Aquest fenomen afecta principalment a persones majors, però també hi ha altres col·lectius vulnerables als seus efectes, com són les dones, la població migrant o les persones amb diversitat funcional i, fins i tot, en els últims temps, gent jove. La fase inicial del projecte es perllongarà durant un any.

L'Ajuntament tractarà la problemàtica de les persones que es troben soles o desateses d'una manera social i comunitària, i no com un problema individual, ja que l'arrel de la soledat no desitjada està en l'estructura social actual de la civilització occidental, organitzada baix el paradigma d'una economia neoliberal, individualista i competitiva, on no sempre s'atén de manera adient a les persones majors, i on s'exclou a aquells individus que ja no són considerats 'útils' per diferents motius.

Per al regidor de Benestar Social, Rafa Gadea, "la soledat no desitjada és un problema que cal abordar des de l'administració  local ja que, per la nostra tasca del dia a dia, sabem que té conseqüències molt greus sobre la salut física i mental de moltes persones, que es veuen aïllades per la societat". Gadea ha afegit que "en molts països, abordar la problemàtica de la soledat no desitjada és una actuació prioritària per als governs, ja que té efectes positius multiplicadors en les persones beneficiàries d'aquests programes i el seu entorn".

El procés per a iniciar aquest projecte és fonamental per al seu èxit. Així, s'ha configurat un grup motor o grup tècnic que ha de posar en marxa totes les actuacions posteriors. Aquest grup es va constituir dies enrere amb presència del regidor de Benestar Social, Rafa Gadea, a més de personal tècnic municipal de l'àrea, de la Regidoria d'Economia, Ocupació i Comerç, i del Centre de Salut, que aporta el seu propi treballador social.

Aquest grup tècnic motor crearà posteriorment una mesa comunitària amb representació d'entitats i col·lectius socials del poble, que seran elements fonamentals en les actuacions següents, ja que son elements essencials que vertebren la societat i suposen grups de treball en contacte directe amb la ciutadania.

La mesa, que quedarà constituïda abans que finalitze 2020, establirà estratègies de sensibilització i difusió del programa per a que arribe al públic objectiu, conformat principalment per gent major, però també pels grups vulerables referits anteriorment.

La mesa també actuarà i farà servir a les entitats i col·lectius socials i al personal municipal com a 'radar' per a detectar possibles casos de soledat no desitjada i intervindre sobre ells. En aquest sentit, serà fonamental el contacte, per posar un exemple, amb el comerç local, ja que les botigueres i botiguers de proximitat coneixen a fons a la seua clientela i saben de les situacions considerades de risc.

Per últim, la mesa comunitària dissenyarà també les estratègies per a fer front a la soledat no desitjada, i posarà a disposició de les persones sobre les quals s'actue els recursos municipals que els poden ajudar a superar les dificultats, com són el cursos i tallers del Centre de Formació de Persones Adultes (CFPA), els programes per a l'envelliment actiu o les activitats esportives del Servei Municipal d'Esports.

Així mateix, també es planteja la possibilitat de crear noves alternatives, com podria ser una xarxa de voluntariat per a les tasques més diverses.