PRESENTACIÓ
 

La Protecció Civil és un servei públic encarregat de la protecció física de les persones, béns i el medi ambient, en situacions de alt risc i calamitat pública. Els seus pilars fonamentals son la prevenció, la planificació i la gestió d’emergències.

 

Per atendre aquestes emergències es precisa de la intervenció de diversos o tots els serveis disponibles en l’Administració, per tant, naix la necessitat d’organitzar-se i coordinar-se per fer possible una actuació conjunta i eficaç.

 

Les Agrupacions de Voluntaris de Protecció Civil, formen part d’aquest col•lectiu en les possibles emergències que poden ocórrer al nostre territori. Per tant, la Protecció Civil és un element que conglomera tots els grups d’emergències (sanitaris, policies, bombers i voluntaris de protecció civil).

 

En l’any 1994, l’Administració Local del nostre municipi, va fundar l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Paiporta, per tal de recolzar als equips d’emergències i millorar les seues funcions de cara al ciutadà. La població del nostre municipi, la qual excedeix en més de 25.000 habitants; a fet possible la creació d’aquest col•lectiu. Des d’un primer moment es va encomanar per a prestar un suport a les autoritats públiques, però amb el pas del temps han anat incrementant les seus responsabilitats dintre de la nostra societat.

 

INSTAL•LACIONS

La nostra seu, es troba ubicada al C/ Doctor Fleming 30, enfront de la Plaça Soliera, junt a la Comissaria de Policia.

 


Planol més gran

Les noves instal•lacions, han estat habilitades a la nostra disposició per tal de realitzar cursos de formació, reunions del personal, etc. A més, es troba dotada, dels materials bàsics per a les intervencions, i aparells de telecomunicacions per a poder fer front a la gestió de les emergències. Altres organismes en emergències com la Policia Local i el SEP (Servici de Emergències de Paiporta), es troben conjuntament en les instal•lacions adjacents, per tal de millorar la comunicació i la participació entre els diferents col•lectius.

 

 

La nostra organització compta amb un vehicle per tal d’ajudar a la tasca dels voluntaris en els desplaçaments i alhora de realitzar qualsevol servici, l’anomena’t ECO-1.

 

SERVICIS I ACTIVITATS QUE REALITZEN ELS VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL
 

Els voluntaris de Protecció Civil, porten a terme un important paper logístic per tal de garantir una bona actuació conjunta entre els diversos equips d’emergències. L’actuació d’aquesta organització avarca una gran sèrie d’activitats, com la prevenció en els actes multitudinaris, la participació en accidents de múltiples víctimes, la prevenció en les alertes meteorològiques, servici als majors, prevenció en els festejos populars, etc.

 

La participació en el voluntariat, també et permetrà participar en servicis fora del teu municipi, per tal d’ajudar a organitzacions tant de la nostra comarca, com també de la resta de la comunitat. Aquesta oportunitat t’ajudarà a guanyar-ne experiència dintre del sector de les emergències i al mateix temps et brindarà l’oportunitat per tal de conèixer gent nova amb la qual establir noves amistats.

 

 

COM FER-SE VOLUNTARI
 

La participació en aquest col•lectiu és pot realitzar de manera molt senzilla; tant sols cal omplir la sol•licitud d’ingrés (adjuntada en aquesta pàgina web), i entregar-la en l’Ajuntament de Paiporta.

 

Posteriorment, es convocarà als aspirants a realitzar un curs de formació de 40 hores i una prova psicotècnica. Una volta superades ambdues proves, el voluntari en pràctiques passarà a formar part de l’Agrupació com a voluntari de ple dret.

 

El voluntari tindrà que respectar el reglament municipal que regeix l’agrupació, tal com s’especifica, i tindrà que comprometre’s a realitzar un mínim de 60 hores al llarg de l’any, participant tant en servicis municipals com en cursos de formació dintre de l’agrupació.

 

 Sol•licitud d’ingrés Protecció Civil.

ENLLAÇOS D'INTERÈS
 

En aquest apartat, citarem algunes de les pàgines més importants per tal de rebre més informació sobre els servicis que presta la Protecció Civil a Espanya i en especial a la nostra comunitat.
 

http://www.policiapaiporta.es/

http://www.proteccioncivil.org

http://www.aavpccv.es/

http://www.anav.org.es/

https://v1.paiporta.es

http://www.112cv.com

 

Per últim, destacar que en la següent pàgina web, es poden consultar les alertes meteorològiques i el nivell de les emergències i pre- emergències dictades al nostre territori de manera diària i actualitzada. A més la pàgina del 112 aportà al ciutadà la informació necessària en cas de produir-se una situació d'emergència en particular.

FOTOS
 

Des de l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Paiporta, expressem la nostra gratitud al nostre municipi, recordant-li que ens trobem al seu servici i agraïm la solidaritat dels nostres veïns la seua activitat altruista dintre de la Agrupació, ja que sense ells no podrien portar a terme aquest important projecte.