MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD

Alcaldessa: Isabel Martín Gómez
Regidor: Vicent Ciscar Chisbert

ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI PROVINCIAL DE BOMBERS

Titular: Alberto Torralba Campos
Suplent: Beatriz Jiménez Jiménez

ENTITAT METROPOLITANA DE SERVEIS HIDRÀULICS (EMSHI)

Titular: Josep Val Cuevas
Suplent: Mª. Teresa Verdú Cantó

ENTITAT METROPOLITANA PER Al TRACTAMENT DE RESIDUS (EMTRE)

Titular: Josep Val Cuevas
Suplent: Mª. Teresa Verdú Cantó

XARXA DE MUNICIPIS VALENCIANS CAP A LA SOSTENIBILITAT

Titular: Josep Val Cuevas
Suplent: Antoni Torreño Mateu

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RECURSOS, ACTIVITATS I SERVEIS EN L'ÀMBIT ESPORTIU DE L’HORTA (GRUP ESPORTSHORTA)

Titular: Zaira Martínez Chisbert
Suplent: Mª. Teresa Verdú Cantó

COMITÈ LOCAL/COMARCAL DE CREU ROJA L’HORTA SUD

Guillem Montoro López

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

President: Antoni Torreño Mateu
Vocal: Beatriz Jiménez Jiménez

XARXA ESPANYOLA DE CIUTATS PEL CLIMA

Representant Polític: Josep Val Cuevas 
Representant Tècnic: Daniel Cumplido Mira (Enginyer Tècnic Municipal)

CONSELLS ESCOLARS DE CENTRE

Institut E.S. La Sénia: Antoni Torreño Mateu o Psicòloga del Gabinet Psicopedagògic Municipal en qui delegue.

Institut E.S. Andreu Alfaro: Antoni Torreño Mateu o Psicòloga del Gabinet Psicopedagògic Municipal en qui delegue.

Col·legi Jaume I: Antoni Torreño Mateu o Psicòloga del Gabinet Psicopedagògic Municipal en qui delegue.

Col·legi Rosa Serrano: Antoni Torreño Mateu o Psicòloga del Gabinet Psicopedagògic Municipal en qui delegue.

Col·legi Luis Vives: Antoni Torreño Mateu o Psicòloga del Gabinet Psicopedagògic Municipal en qui delegue.

Col·legi L’Horta: Antoni Torreño Mateu o Psicòloga del Gabinet Psicopedagògic Municipal en qui delegue.

Col·legi Ausiàs March: Antoni Torreño Mateu o Psicòloga del Gabinet Psicopedagògic Municipal en qui delegue.

Centre de Formació de Persones Adultes: Antoni Torreño Mateu o Psicòloga del Gabinet Psicopedagògic Municipal en qui delegue.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL "EMPRESA DE SERVICIS DE PAIPORTA" (ESPAI)

Presidenta: Isabel Martín Gómez    
Vicepresident: Josep Val Cuevas    
Vocals

Compromís: Beatriz Jiménez Jiménez, Guillem Montoro López

PSPV-PSOE: Vicent Ciscar Chisbert, Ricardo Benlloch Campos

PodEU: Mª. Teresa Verdú Cantó

Partit Popular: Vicente Ibor Asensi, Isabel Chisbert Alabau

Ciudadanos: José Antonio Salvador Paredes

 
Alfonso Tarazona Juan (Arquitecte Tècnic Municipal)

MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ

Presidenta: Isabel Martín Gómez

Vocals:

Compromís: Beatriz Jiménez Jiménez, Josep Val Cuevas, Guillem Montoro López

PSPV-PSOE: Vicent Ciscar Chisbert, Alejandro Jorge Sánchez Tarazona

PodEU: Alberto Torralba Campos  

Partit Popular: Mª Esther Gil Soler, Consuelo Lisarde Marín, Luis Ródenas Antonio

Ciudadanos: José Antonio Salvador Paredes

CONSELL SECTORIAL DE L'ARBRAT

President: Josep Val Cuevas

Vocals nats:
Compromís: Guillem Montoro López
PSOE: Vicent Ciscar Chisbert
PodEU: Alberto Torralba Campos
Partit Popular Luis Tomás Ródenas Antonio 
Ciudadanos: José Antonio Salvador Paredes

Tècnica Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilidad: Rosa Paños Figueroa
Arquitecte Municipal: Sergio Cebrián Calvo

Vocals electes:
Representant associacions: Simó Fos Martín (Associació El Barranc de Paiporta)

CONSELL SECTORIAL MUNICIPAL DE LA DONA 

Presidenta: Isabel Martín Gómez

Regidora de Benestar Social: Mª Isabel Albalat Asensi

Vocals:

Compromís: Teresa Val Boix

PSPV-PSOE: Àngels Medina Bertolín

PodEU: Mª Teresa Verdú Cantó

Partit Popular: Amparo Císcar Navarro 

Ciudadanos: Mª Consolación Tarazona Bañuls