MANCOMUNITATINTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD  

Alcaldessa: Maríbel Albalat Asensi
Regidora:  María Consuelo Lisarde Marín
 


ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI PROVINCIAL DE BOMBERS

Titular: Sr. Alejandro Jorge Sánchez Tarazona
Suplent: Sr. Daniel Furió Navarro
 


ENTITAT METROPOLITANA DE SERVEIS HIDRÀULICS (EMSHI)

Titular: Josep Val Cuevas
Suplent: Olga Snadrós Torregrosa
 


ENTITAT METROPOLITANA PER Al TRACTAMENT DE RESIDUS (EMTRE)

Titular: Sr. Vicent Ciscar Chisbert
Suplent: Alejandro Jorge Sánchez Tarazona


 


XARXA DE MUNICIPIS VALENCIANS
CAP A LA SOSTENIBILITAT


Titular: Óscar Pellicer Gil
Suplent: Alejandro Jorge Sánchez Tarazona


 


CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE
RECURSOS, ACTIVITATS I SERVEIS
EN L'ÀMBIT ESPORTIU DE L’HORTA
(GRUP ESPORTS HORTA)


Titular: Susana Moreno Ramón
Suplent: Esther Torrijos Alonso
 


COMITÈ LOCAL / COMARCAL DE
CREU ROJA L’HORTA SUD


Mª Jesús López Sanz
 


CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

Presidenta: Susana Moreno Ramón
Vocal:  Alejandro Jorge Sánchez Tarazona
 


XARXA ESPANYOLA DE
CIUTATS PEL CLIMA


Representant Polític
Oscar Pellicer Gil
Representant Tècnic:
Julia Balerdi Hernández
(tècnica de Medi Ambient municipal)
 


CONSELLS ESCOLARS DE CENTRE

Institut E.S. La Sénia:
regidor delegat de l'àrea d'Educació
o psicòloga del gabinet Psicopedagògic
municipal en qui delegue

Institut E.S. Andreu Alfaro:
regidor delegat de l'àrea d'Educació
o psicòloga del gabinet Psicopedagògic
municipal en qui delegue.

Col·legi Jaume I:
regidor delegat de l'àrea d'Educació
o psicòloga del gabinet Psicopedagògic
municipal en qui delegue.

Col·legi Rosa Serrano:
regidor delegat de l'àrea d'Educació
o psicòloga del gabinet Psicopedagògic
municipal en qui delegue.

Col·legi Lluís Vives:
regidor delegat de l'àrea d'Educació
o psicòloga del gabinet Psicopedagògic
municipal en qui delegue.

Col·legi L’Horta
regidor delegat de l'àrea d'Educació
o psicòloga del gabinet Psicopedagògic
municipal en qui delegue.

Col·legi Ausiàs March:
regidor delegat de l'àrea d'Educació
o psicòloga del gabinet Psicopedagògic
municipal en qui delegue.

Centre de Formació de Persones Adultes:
regidor delegat de l'àrea d'Educació
o psicòloga del gabinet Psicopedagògic
municipal en qui delegue.

 


CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL "EMPRESA DE SERVICIS DE PAIPORTA" (ESPAI)

Presidenta
Maribel Albalat Asensi    
Vicepresident:  
Alejandro Jorge Sánchez Tarazona
Vocal tècnic
Alfonso Tarazona Juan
(arquitecte tècnic municipal)

I huit membres de la Corporació
designats pels grups polítics municipals.
 


MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ

Presidenta:
Maribel Albalat Asensi

I onze membres de la Corporació
designats pels grups polítics municipals.

A més dels onze membres
designats pels sindicats.
 


CONSELL SECTORIAL
MUNICIPAL DE LA DONA
 

Presidenta: 
Maribel Albalat Asensi
Vicepresidenta:  
Mª Jesús López Sanz
 


CONSELL SECTORIAL
DE L'ARBRAT


Presidenta: 
Maribel Albalat Asensi
Vicepresident: 
Alejandro Jorge Sánchez Tarazona
 


CONSORCI XARXA JOVE

Titular: 
Óscar Pellicer Gil
Suplent: 
Mª Jesús López Sanz

 


FONS VALENCIÀ DE SOLIDARITAT

Mª Jesús López Sanz

 


CONSELL LOCAL DEL COMERÇ

Titular:  Maribel Albalat Asensi
Suplent: José Antonio Redondo Gutiérrez
 


CONSELL DE L'HORTA DE VALÈNCIA

Titular:  Alejandro Jorge Sánchez Tarazona
Suplent: Vicent Ciscar Chisbert
 


CONSELL MUNICIPAL DE SALUT

Titular: Maribel Albalat Asensi
Suplent: Sari Ortí Calataiud
 


CONSELL DE INCLUSIÓ

Titular: Maribel Albalat Asensi
Suplent: Sari Ortí Calataiud
 


CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Titular: Maribel Albalat Asensi
Suplent: María Jesús López Sanz