MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD

Alcaldessa: María Isabel Albalat Asensi
Regidora:  Josep Val Cuevas


ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI PROVINCIAL DE BOMBERS

Titular: Vicent Ciscar Chisbert
Suplent: Alejandro Sánchez Tarazona
 


ENTITAT METROPOLITANA DE SERVEIS HIDRÀULICS (EMSHI)

Titular: Josep Val Cuevas
Suplent: Olga Sandrós Torregrosa
 


ENTITAT METROPOLITANA PER Al TRACTAMENT DE RESIDUS (EMTRE)

Titular: Vicent Ciscar Chisbert
Suplent: Alejandro Sánchez Tarazona


XARXA DE MUNICIPIS VALENCIANS CAP A LA SOSTENIBILITAT

Titular: Alejandro Sánchez Tarazona
Suplent: Vicent Ciscar Chisbert
 


CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RECURSOS, ACTIVITATS I SERVEIS EN L'ÀMBIT ESPORTIU DE L’HORTA (GRUP ESPORTS HORTA)

Titular: María Ángeles Val Canós
Suplent: Rafael adea Merino
 


COMITÈ LOCAL/COMARCAL DE CREU ROJA L’HORTA SUD

Rafael Gadea Merino
 


CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

President: Alejandro Sánchez Tarazona
Vocal: Josep Val Cuevas


XARXA ESPANYOLA DE CIUTATS PEL CLIMA

Representant Polític: Josep Val Cuevas
Representant Tècnic: Begoña Martnez Álvarez (tècnica de Medi Ambient municipal)
 


CONSELLS ESCOLARS DE CENTRE

Institut E.S. La Sénia: regidor delegat de l'àrea d'Educació o psicòloga del gabinet Psicopedagògic
municipal en qui delegue

Institut E.S. Andreu Alfaro: regidor delegat de l'àrea d'Educació o psicòloga del gabinet Psicopedagògic
municipal en qui delegue.

Col·legi Jaume I: regidor delegat de l'àrea d'Educació o psicòloga del gabinet Psicopedagògic
municipal en qui delegue.

Col·legi Rosa Serrano: regidor delegat de l'àrea d'Educació o psicòloga del gabinet Psicopedagògic
municipal en qui delegue.

Col·legi Luis Vives: regidor delegat de l'àrea d'Educació o psicòloga del gabinet Psicopedagògic
municipal en qui delegue.

Col·legi L’Horta: regidor delegat de l'àrea d'Educació o psicòloga del gabinet Psicopedagògic municipal en qui delegue.

Col·legi Ausiàs March: regidor delegat de l'àrea d'Educació o psicòloga del gabinet Psicopedagògic municipal en qui delegue.

Centre de Formació de Persones Adultes: regidor delegat de l'àrea d'Educació o psicòloga del gabinet Psicopedagògic municipal en qui delegue.
 


CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL "EMPRESA DE SERVICIS DE PAIPORTA" (ESPAI)

Presidenta: María Isabel Albalat Asensi    
Vicepresident:  Josep Val Cuevas
Vocal tècnic: Alfonso Tarazona Juan (arquitecte tècnic municipal)

I huit membres de la Corporació designats pels grups polítics municipals (tres representants del grup Popular, dos representants del grup Compromís, dos representants del grup Socialista, i un representant del grup Ciudadanos).


MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ

Presidenta: María Isabel Albalat Asensi

I onze membres de la Corporació designats pels grups polítics municipals (quatre representants del grup Popular, tres representants del grup Compromís, tres representants del grup Socialista i un representant del grup Ciudadanos).

A més dels onze membres designats pels sindicats.


CONSELL SECTORIAL MUNICIPAL DE LA DONA 

Presidenta: María Isabel Albalat Asensi
Vicepresident: Esther Coronado García


CONSELL SECTORIAL DE L'ARBRAT

Presidenta: María Isabel Albalat Asensi
Vicepresident: Josep Val Cuevas


CONSORCI XARXA JOVE

Titular: María Ángeles Val Canós
Suplent: Esther Coronado García


FONS VALENCIÀ DE SOLIDARITAT

Vicent Ciscar Chisbert