Teléfonos de Interés

Ajuntament
96 397 12 22
ajuntament@paiporta.es
C/ Mestre Músic Vicent Prats i Tarazona, s/n 
Código postal 46200 Paiporta (Valencia)

Policia Local
96 118 20 07 - 900 122 092
Emergències - 112
policialocal@paiporta.es
Ctra. Benetússer, nº7

Protecció Civil
96 397 64 82 / 652 843 137 
proteccioncivil@paiporta.es
Ctra. Benetússer, nº7

Guàrdia Civil
96 397 30 69

Jutjat de Pau
610 558 761 · jpaz_paiporta@gva.es

Correus
96 397 09 87

Centre Salut
96 342 54 50

Llar del Jubilat
96 397 10 07

Empresa Servicis - ESPAI
96 195 01 85

Escola d'Adults
96 397 24 26

Gabinet Psicopedagògic
96 397 12 22

Biblioteca
96 397 15 33

Museu de la Rajoleria
96 397 63 88

L'Auditori Municipal
96 129 45 59

Poliesportiu
96 397 21 15

CP Jaume I
96 256 68 30

CP Lluís Vives
96 256 52 30

CP La Inmaculada
96 397 11 53

Agència de Col·locació
96 397 24 74
C/Santa Ana, 35

Piscina Coberta Municipal
96 397 98 54
C/ Literato Azorín, s/n

IES La Sénia
96 120 59 55

CP Ausiàs March
96 120 68 30

CP L’Horta
96 256 65 60

CP Rosa Serrano
96 120 58 30

IES Nº 2 
96 120 60 35