INSTAL·LACIÓ DE NOUS PARCS PLAÇA ITALIA, SOLIERA, 3 D'ABRIL I CARRER TORRENT


sdfasdfv saf vasdfasfasfsa fsd fasdcfg fgsdg  sdbfgsdv fgcsdfg s bsdgh vsdvdvgsgvsdfg  csdfg sdgv sadgvsdfg cdsc sdfcgsdfg sd hstghrtgbh e6urtnyj f bfgh dfhfdhf fdf hdfbjh dhdfdfdfdfdfdfdfbh d dfbh dhdfh ddddf hd

 ESTAT:  
 COST DE L'OBRA:  
 EMPRESA CONSTRUCTORA:  
  Seguiment d'obra en imatges
 

 

 

 

 

  INSTAL·LACIÓ DE NOUS PARCS PLAÇA ITALIA, SOLIERA, 3 D'ABRIL I CARRER TORRENT


sdfasdfv saf vasdfasfasfsa fsd fasdcfg fgsdg  sdbfgsdv fgcsdfg s bsdgh vsdvdvgsgvsdfg  csdfg sdgv sadgvsdfg cdsc sdfcgsdfg sd hstghrtgbh e6urtnyj f bfgh dfhfdhf fdf hdfbjh dhdfdfdfdfdfdfdfbh d dfbh dhdfh ddddf hdsaf vasdfasfasfskjhkghkghkhkghkghkghkjh

 ESTAT:  
 COST DE L'OBRA:  
 EMPRESA CONSTRUCTORA:  
  Seguiment d'obra en imatges
 

 

  INSTAL·LACIÓ DE NOUS PARCS PLAÇA ITALIA, SOLIERA, 3 D'ABRIL I CARRER TORRENT


sdfasdfv saf vasdfasfasfsa fsd fasdcfg fgsdg  sdbfgsdv fgcsdfg s bsdgh vsdvdvgsgvsdfg  csdfg sdgv sadgvsdfg cdsc sdfcgsdfg sd hstghrtgbh e6urtnyj f bfgh dfhfdhf fdf hdfbjh dhdfdfdfdfdfdfdfbh d dfbh dhdfh ddddf hdsaf vasdfasfasfskjhkghkghkhkghkghkghkjh

 ESTAT:  
 COST DE L'OBRA:  
 EMPRESA CONSTRUCTORA:  
  Seguiment d'obra en imatges
 

 

dfgdgfdfgd

   Exposició pública
Acord adoptat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de València sobre la modificació pla parcial sector II
Informació Pública del Projecte d'Expropiació de la zona verda de Sant Ramón
Estudi avaluació ambiental i estratègica.
Modificació pla parcial sector II
EDICTE modificació pla parcial sector II
Ajudes al lloguer d'habitatge 2017
Extracte ajudes del programa de foment a la rehabilitació edificatoria
Resolució ajudes del programa de suport a la implantació de l'informe d'avaluació de l'edifici
Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Habitatge, obres públiques i vertebració del territori, i l'Ajuntament de Paiporta, per al foment de la rehabilitació edificatòria, regeneració i renovació urbana

 

Expropiació zona verda i xarxa viària entre carrers Sant Ramón, Albal i Felipe II (FASE AL·LEGACIONS) 2018
Memòria al·legacions expropiació forçosa carrers Sant Ramón, Albal i Felipe II
 Annex2 al·legacions expropiació forçosa carrers Sant Ramón, Albal i Felipe II
Annex3 al·legacions expropiació forçosa carrers Sant Ramón, Albal i Felipe II
 Annex4 al·legacions expropiació forçosa carrers Sant Ramón, Albal i Felipe II
Pla situació al·legacions expropiació forçosa carrers Sant Ramón, Albal i Felipe II
Plànols i vistes de les finques aportades en les al·legacions expropiació forçosa carrers Sant Ramón, Albal i Felipe II
Plànols i vistes finca resultant en les al·legacions expropiació forçosa carrers Sant Ramón, Albal i Felipe II

 

Projecte Expropiació Forçosa
Memòria expropiació forçosa carrers Sant Ramón, Albal i Felipe II
 Annex2 expropiació forçosa carrers Sant Ramón, Albal i Felipe II
Annex3 expropiació forçosa carrers Sant Ramón, Albal i Felipe II
 Annex4 expropiació forçosa carrers Sant Ramón, Albal i Felipe II
Planol situació d'expropiació forçosa carrers Sant Ramón, Albal i Felipe II
Plànols i vistes de les finques aportades en l'expropiació forçosa carrers Sant Ramón, Albal i Felipe II
Plànols i vistes finca resultant en l'expropiació forçosa carrers Sant Ramón, Albal i Felipe II

 

Projecte Urbanització Jardí Sant Ramón-Albal-Felipe II
Memòria del projecte d'enllumenat exterior d'urbanització del jardí
Plànol enllumenat zona verda
Memòria instal·lació de reg per al projecte d'urbanització del jardí
 Plànol de reg per al projecte d'urbanització del jardí
Memòria de la xarxa de sanejament per a la instal·lació del reg del projecte d'urbanització del jardí
Plànol de sanejament per a la instal·lació del reg del projecte d'urbanització del jardí

 

Obra Civil
Memòria al·legacions expropiació forçosa carrers Sant Ramón, Albal i Felipe II
 Annex2 al·legacions expropiació forçosa carrers Sant Ramón, Albal i Felipe II
Annex3 al·legacions expropiació forçosa carrers Sant Ramón, Albal i Felipe II
 Annex4 al·legacions expropiació forçosa carrers Sant Ramón, Albal i Felipe II
Pla situació al·legacions expropiació forçosa carrers Sant Ramón, Albal i Felipe II
Plànols i vistes de les finques aportades en les al·legacions expropiació forçosa carrers Sant Ramón, Albal i Felipe II
Plànols i vistes finca resultant en les al·legacions expropiació forçosa carrers Sant Ramón, Albal i Felipe II

 

Projecte Expropiació Forçosa terrens zona verda i vials zona verda Sant Ramón (Junta de Govern 16-Juliol-2018)
Memòria al·legacions expropiació forçosa carrers Sant Ramón, Albal i Felipe II
 Annex2 al·legacions expropiació forçosa carrers Sant Ramón, Albal i Felipe II
Annex3 al·legacions expropiació forçosa carrers Sant Ramón, Albal i Felipe II
 Annex4 al·legacions expropiació forçosa carrers Sant Ramón, Albal i Felipe II
Pla situació al·legacions expropiació forçosa carrers Sant Ramón, Albal i Felipe II
Plànols i vistes de les finques aportades en les al·legacions expropiació forçosa carrers Sant Ramón, Albal i Felipe II
Plànols i vistes finca resultant en les al·legacions expropiació forçosa carrers Sant Ramón, Albal i Felipe II
   Modificació Puntual Pla Parcial Sector 2 (2018)
Acord adoptat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de València sobre la modificació pla parcial sector II
 Informació Pública del Projecte d'Expropiació de la zona verda de Sant Ramón
  Estudi avaluació ambiental i estratègica.
  Modificació pla parcial sector II
  EDICTE modificació pla parcial sector II
  Ajudes al lloguer d'habitatge 2017
  Extracte ajudes del programa de foment a la rehabilitació edificatoria
Resolució ajudes del programa de suport a la implantació de l'informe d'avaluació de l'edifici
Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a tra

 

 

 

 

 

   Altres actes i acords
  Acord adsadxx 2018
  Acord adsadxx 2018
  Acte adsadxx 2018
 Acte adsadxx 2018
   Memòries anuals
  Memòria anual 2018
 Memòria anual 2017
 Memòria anual 2016
 Memòria anual 2015