Modificacions del Pla General

 

    aprovació
MODIFICACIÓ NÚM. 1
Modificació article 3.4 del P.G.O.U
13-01-2000
MODIFICACIÓ NÚM. 2
Modificació article 4.2.7.1 del P.G.O.U
13-07-2000
MODIFICACIÓ NÚM. 4
Modificació article 3.3.8 del P.G.O.U
29-11-2000
MODIFICACIÓ NÚM. 5
Modificació article 3.2.17.4 // 4.2.3.3 // 4.2.6.3 del P.G.O.U
10-05-2001
MODIFICACIÓ NÚM. 6
Modificació article 3.2.11 del P.G.O.U
10-05-2001
Supressió Barreres Arquitectòniques 13-03-2003
Usos i edificacions permeses en S.N.U. Especial Protecció 29-07-2004
MODIFICACIÓ NÚM. 7
Modificació article 3.3.2.2 // 3.3.5 //3.2.19 d) // 4.2.7.3 del P.G.O.U
02-06-2005
MODIFICACIÓ NÚM. 8
Modificació article 3.1.1 // 2.2.7 del P.G.O.U
02-06-2005
MODIFICACIÓ NÚM. 9
Modificació article 4.2.6.1 del P.G.O.U
02-06-2005
MODIFICACIÓ NÚM. 10
Ampliació Parcel.la Dotacional EC-9
 
MODIFICACIÓ NÚM. 11
Modificació article 3.3.9 del P.G.O.U
14-11-2006
MODIFICACIÓ NÚM. 11 (bis)
Modificació article 4.2.7.3 b) del P.G.O.U
06-03-2006
Aclariment Edificació en Àtics  20-12-2005
Captació Solar per a Usos Tèrmics  31-12-2005
MODIFICACIÓ NÚM. 12
Modificació article 4.2.4.2 del P.G.O.U
13-12-2006
MODIFICACIÓ NÚM. 13
Modificació article 3.2.15 // 3.2.16 del P.G.O.U
27-07-2007
MODIFICACIÓ NÚM. 13 (bis)
Modificació article 3.2.16 del P.G.O.U
11-12-2007
MODIFICACIÓ NÚM. 14
Subsòl dotacions públiques destinat a ús d'aparcament.
24-04-2008
MODIFICACIÓ NÚM. 15
Educatiu-Cultural tota la parcel·la de C.P. Lluis Vives.
 
MODIFICACIÓ NÚM. 16
Modificació article 3.3.9 //3.2.16 del P.G.O.U
03-11-2008
MODIFICACIÓ NÚM. 17
Modificació article 4.2.7.1 // 4.2.7.4 // 4.2.7.6 del P.G.O.U
28-05-2009
MODIFICACIÓ NÚM. 18
Modificació article 4.2.5.4 del P.G.O.U
29-10-2009
Modificació article 7.1.2 del P.G.O.U
Nivells de Protecció. (ROGTU)
24-09-2009
MODIFICACIÓ NÚM. 19
Modificació article 3.2.19 d) del P.G.O.U
11-10-2012
MODIFICACIÓ NÚM. 20
Modificació article 4.2.6.1 del P.G.O.U
 
MODIFICACIÓ NÚM. 21
Modificació article 3.3.9 del P.G.O.U
27-03-2014
MODIFICACIÓ NÚM. 22
Modificació article 7.2.6 del P.G.O.U
27-03-2014
URBANITZACIÓ ZONA VERDA SAN RAMON (I.F.S. 2018)
 
   ESTAT:     EN EXECUCIÓ
   COST DE L'OBRA:     200.148,96 €
   EMPRESA CONSTRUCTORA:     ACTIVA PARQUES Y JARDINES S.L.

   

 

 

 

 

 

 

 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE JOCS INFANTILS EN PLAÇA ITÀLIA, PLAÇA 3 D'ABRIL, PLAÇA SOLIERA I ZONA VERDA CARRER TORRENT. (I.F.S. 2018)
 
   ESTAT:     EN EXECUCIÓ
   COST DE L'OBRA:     96.679,00 €
   EMPRESA CONSTRUCTORA:     DIAGNÓSTICOS Y REPARACIONES PLAY S.L.

   

Plaça Italia

Plaça Italia

Plaça 3 d'Abril

Plaça 3 d'Abril

Plaça Soliera

Plaça Soliera

Plaça carrer Torrent

Plaça carrer Torrent

 

 - 
 
   ESTAT:     -
   COST DE L'OBRA:     000,00 €
   EMPRESA CONSTRUCTORA:     -

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓ 150 NÍNXOLS EN CEMENTERI NOU I 108 COLUMBARIS
 
   ESTAT:     EN EXECUCIÓ
   COST DE L'OBRA:     89.290,73 €
   EMPRESA CONSTRUCTORA:     HIDROLOGÍA, PROYECTOS, DESARROLLO Y GESTIÓN S.L.

   

 

 

 

 

 

 

 EXECUCIÓ DE VIES CICLISTES PER A VERTEBRACIÓ I MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT SOSTENIBLE. (FEDER) (I.F.S. 2018)
 
   ESTAT:     FINALITZADA
   COST DE L'OBRA:     152.903,42 € (50% subvenció Fons FEDER)
   EMPRESA CONSTRUCTORA:     FORCONSA // IMBESTEN GESTIÓN // RAYSO SERVICIOS 2014 // 

 

Zona C.P. Jaume I

Av. Montgó

Ctra. Benetusser

Av. Camí de la Pasqualeta

Camí Cementeri Vell

Camí del Mal Pas

Pont Nou

Pont Nou-Ctra. Benetusser

 

 
   ESTAT:     -
   COST DE L'OBRA:     000,00 €
   EMPRESA CONSTRUCTORA:     -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Exposició pública
 En construcció
   

 

   Altres actes i acords
 En construcció
   
   Informació i accions
  EDICTE publicitat mercantil NAVI SPORT GYM S.L. 
   
   Urbanització zona verda Sant Ramón-Albal-Felipe II
 Urbanització Zona Verda Sant Ramón - Albal - Felipe II

 

   Pla director sanejament
  Pla director de Sanejament
   Pla director aigua potable
  Pla director d'Aigua Potable