Nova gestió de l’arbrat per un poble més verd

El ple aprova per unanimitat el Pla Estratègic per a la Gestió de l’Arbrat Viari de Paiporta, que transformarà els carrers en els pròxims 25 anys

Paiporta afronta en els pròxims anys un canvi de paradigma en la gestió de l’arbrat viari. El ple de juny va aprovar, a proposta de l’equip de govern i per unanimitat de la corporació, el Pla Estratègic de l’Arbrat Viari, un document que marca les pautes tècniques que ha de seguir l’Ajuntament quant a la plantació d’arbres, la seua ubicació, l’elecció d’espècies i, en general, com s’augmentarà la cobertura verda dels carrers tenint en compte criteris de sostenibilitat i maximització dels beneficis que aporten.

El document diagnostica també l’estat actual dels arbres de carrer, que no inclouen els de rotondes, parcs i jardins, ja que no és l’àmbit d’actuació del treball. L’anàlisi previ s’estén a les 1.898 unitats de 45 espècies diferents existents a 224 trams de 162 carrers.

Les conclusions principals són que, tot i que els carrers del poble tenen una superfície verda notable, es podrien maximitzar els beneficis que aporten els arbres amb una tria més adient d’espècies, tant per a plantar nous exemplars com per a substituir-ne els actuals, i s’ha de fer un canvi radical amb noves directrius, tant de poda com de la manera de plantar, amb escocells que garantisquen el desenvolupament normal de la planta des del principi.

Del diagnóstic inicial de l’estat dels vials, destaca la presència massiva de tarongers amargs, amb un 22% del total. El Pla preveu una substitució massiva d’aquesta espècie per altres més adaptades a les necessitats dels carrers. Els tarongers presenten múltiples problemes, el més important, que s’han de podar per a que no donen fruits, però aquestes intervencions els impedeixen desenvolupar una copa de tamany suficient. Suposen una gran despesa en recursos econòmics i humans tal com es tracten actualment, i la tendència que se seguirà será a substituir-los.

En un cas similar es troben els exemplars d’aligustre (20,2%). Com en el cas dels tarongers, n’hi ha massa, ja que s’estima que, dins d’un poble, cada espècie no ha de sobrepassar el 8 o el 10% sobre el total. La poda de l’aligustre també implica un gran dispendi de recursos, que es podrien estalviar amb altres espècies o enfocant el seu creixement d’altra forma.

Tot i això, el principal inconvenient que presenten els carrers de Paiporta per a l’extensió de la plantació d’arbres són les voreres massa estretes. De fet, l’estudi, que ha analitzat cada carrer del poble vorera a vorera per a determinar què es pot plantar i on en funció de factors com les hores d’insolació, desvetlla com el 99% de les voreres sense arbrat de Paiporta tenen menys de 3 metres d’amplària, la mínima necessàra per a plantar arbres de port xicotet. Per tant, per a augmentar la superfície verda arbòria del poble, caldrà baixar els arbres a l’altura de l’asfalt.

En la seua defensa de la proposta d’acord sobre el Pla de l’Arbratge, el regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Pep Val, va explicar les línies mestres del projecte: “El Pla és una ferramenta tècnica que ens permetrà estalviar recursos en manteniment, minimitzar les incidències i reduir riscs al mínim”. En línies generals, el Pla permetrà “adequar cada espècie que es plante a les caractrerístiques climàtiques del poble i de cada carrer, augmentar la longevitat de les espècies i fer un ús raonable de la despesa pública”, va concloure.

Tot i que el document desembocarà en la redacció definitiva d’un Pla Director de l’Arbrat en què intervindran diferents àrees municipals, aquest primer document, presentat al Consell de l’Arbrat al mes de juny, ja preveu actuacions immediates amb les noves directrius a punts concrets del poble, com són les vies d’accés per les carreteres de Benetússer, Picanya i Albal, l’avinguda Francesc Ciscar i els carrers Santa Anna, Sant Antoni i Colombicultura.

Descarrega el Pla Estratègic per a la Gestió de l'Arbrat Viari de Paiporta:

- Memòria
- Annex 02. Tipologies generals de disseny