ATENCIÓ A LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Es considera violència de gènere tot acte de violència física i psicològica, incloses les agressions a la llibertat sexual, les amenaces, les coaccions o la privació arbitrària de llibertat, que s'exerceix sobre les dones per part dels qui siguen o hagen sigut els seus cònjuges o dels qui estiguen o hagen estat lligats a elles per relacions afectives, encara que no hagen conviscut.

Què és?
És un servei especialitzat en l'atenció i intervenció amb dones víctimes de violència de gènere en l'àmbit de la parella o ex-parella.
Ofereix atenció social, psicològica i educativa, assessorament jurídic i accés a recursos habitacionals, econòmics o sociolaborals en els casos en els quals es considere necessari, tant per a les dones i fills/as, com per als homes disposats a modificar i millorar les seues conductes disfuncionals.
Estableix la coordinació amb Cossos de l'Estat, OAVIDE, jutjats i altres serveis de la xarxa especialitzada d'atenció integral a víctimes de violència de gènere i als seus fills i filles, realitzant una intervenció integral.

Qui pot sol·licitar-ho?
Dones residents a Paiporta, víctimes de violència de gènere en l'àmbit de la parella o ex-parella, amb o sense convivència amb el seu agressor, sense necessitat de denúncia, i homes que vulguen millorar les seues habilitats realcionales i/o parentals.
En el cas de dones estrangeres, pot accedir amb independència de la seua situació administrativa.

Com sol·licitar-ho?
L'accés a l'atenció psicològica per a dones, es pot sol·licitar des del servei de Porta d'entrada de Benestar Social, o a través del mail igualtat@paiporta.es

 

ASSESSORAMENT JURÍDIC A LA DONA

Què és?

Orientació i assessorament legal en tots aquells problemes que afecten la dona (denúncies, separacions...).

Com sol·licitar-ho?
L'accés a l'atenció psicològica per a dones, es pot sol·licitar des del servei de Porta d'entrada de Benestar Social, o a través del mail igualtat@paiporta.es

 

TERÀPIES GRUPALS

GRUP DE TERÀPIA DONES CREIXENT JUNTES


És una activitat grupal dirigida a dones del municipi, que hagen patit qualsevol tipus de violència (de gènere, estructural, laboral…) i que té lloc en el local PAIPORTA CONVIU (c/ Mestre Serrano, 23), els divendres de 10h a 12h.

Com sol·licitar-ho?
L'accés a la teràpia grupal per a dones, es pot sol·licitar des del servei de Porta d'entrada de Benestar Social, o a través del mail igualtat@paiporta.es

GRUP DE TERÀPIA PER A HOMES CONTEXTO

És una activitat grupal dirigida a homes del municipi (o vinculats familiarment), que estiguen interessats a millorar les seues habilitats socials i relacionals (en context familiar, laboral o de parella), i que té lloc en el local PAIPORTA CONVIU (c/ Mestre Serrano, 23), els dimecres a les 18h.

Com sol·licitar-ho?
L'accés a la teràpia grupal per a homes es pot sol·licitar des del servei de Porta d'entrada de Benestar Social, o a través del mail igualtat@paiporta.es, o en el telèfon directe 610 566 964

 

TELÈFONS D'ATENCIÓ A LES VÍCTIMES

016: Telèfon d'atenció a víctimes de violència de gènere. És gratuït, no deixa rastre en la factura telefònica.
900116016: Per a persones amb diversitat auditiva i de parla. És gratuït i no deixa rastre en la factura telefònica.
610 566 964: Psicòloga especialista en violència de gènere de Benestar Social.
igualtat@paiporta.es: Tècnica d'igualtat de l'Ajuntament de Paiporta.