OBRES INCLOSES EN EL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CREIXEMENT SOSTENIBLE - 'UNA MANERA DE FER EUROPA'

MILLORES D'URBANITZACIÓ PER A LA MOBILITAT PER ALS VIANANTS SOSTENIBLE Al CARRER SANT EDUARDO, CARRER CARDENAL BENLLOCH, CARRER PELAYO I CARRER RAJOLAR, CARRER SAGRADA FAMÍLIA, CARRER DON JOAN D'ÀUSTRIA I PLAÇA SENYERA.

Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020

A través d'aquest projecte, l'Ajuntament de Paiporta pretén millorar l'estat actual del conjunt dels carrers inclosos en els àmbits d'actuació, incloent-hi les condicions d'accessibilitat i funcionalitat, així com la imatge urbana de la zona mitjançant la utilització de paviments i seccions viàries incloses dins del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), amb l'objectiu d'aconseguir una disminució de les emissions de CO?. Per a això, es dissenyen diferents solucions en funció dels àmbits concrets d'actuació:

Àmbit 1: Carrers Sant Eduardo i Cardenal Benlloch:
Es pretén millorar l'estat actual del conjunt dels carrers de l'àmbit d'actuació, incloent-hi les condicions d'accessibilitat i funcionalitat, així com la imatge urbana de la zona mitjançant la utilització de paviments i seccions de les mateixes característiques que els utilitzats en l'entorn, amb voreres de major amplària i calçades ajustades a la mena de trànsit que han de suportar. Així mateix, es reforça l'itinerari per als vianants del carrer Cardenal Benlloch. S'inclou la millora de la instal·lació d'aigua potable, i la substitució del col·lector de sanejament en aquest mateix carrer.

Àmbit 2: Calles Pelayo i Rajolar:
Renovar el paviment de voreres i calçada dels carrers objecte de l'actuació, mitjançant la implantació del sistema de plataforma única, adaptant-los a la normativa d'accessibilitat. Així mateix, es pretén la convivència i superposició dels usos per als vianants i rodat, considerant predominant al primer d'ells. S'inclou la millora de la instal·lació d'aigua potable.

Àmbit 3: Carrers Sagrada Família, Don Joan D'Àustria i Plaça Senyera:
Es pretén millorar l'estat actual del conjunt dels carrers de l'àmbit d'actuació, incloent-hi les condicions d'accessibilitat i funcionalitat, així com la imatge urbana de la zona mitjançant la utilització de paviments i seccions de les mateixes característiques que els utilitzats en l'entorn, amb voreres de major amplària i calçades ajustades a la mena de trànsit que han de suportar, fomentant els itineraris per als vianants entre zones lliures i dotacionals docents pròxims.

El pressupost total de les obres a realitzar en el conjunt ascendeix a la quantitat 1.376813,15 €

L'ajuda a atorgar ascendeix a l'import màxim de 671.250,32 € a l'empara i de conformitat amb el que s'estableix en el Reial decret 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavorisquen el passe a una economia baixa en carboni en el marc del Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible.

Més informació

Seguimient d'obres
 

  MILLORES D'URBANITZACIÓ PER A LA MOBILITAT PER ALS VIANANTS SOSTENIBLE AL CARRER SANT EDUARDO, CARRER CARDENAL BENLLOCH

 

  MILLORES D'URBANITZACIÓ PER A LA MOBILITAT PER ALS VIANANTS SOSTENIBLE AL CARRER PELAYO I CARRER RAJOLAR

 

  MILLORES D'URBANITZACIÓ PER A LA MOBILITAT PER ALS VIANANTS SOSTENIBLE AL CARRER SAGRADA FAMÍLIA, CARRER DON JOAN D'ÀUSTRIA I PLAÇA SENYERA.