Àrea d'Igualtat
Què és?
L’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament és l’encarregada d’introduir la perspectiva de gènere al treball de totes les àrees de l’Ajuntament així com als serveis que es donen a la ciutadania, així com marquen la legislació internacional, estatal i local. També té la funció de sensibilitzar a la població per tal d’eliminar violències de gènere i masclistes, i fomentar una societat igualitària, diversa, saludable i feliç.
A qui va dirigida?
- A tota la població, especialment comunitat educativa, joventut, associacions i dones vulnerables.
- A tot el personal de l’ajuntament així com partits polítics.
- A les xicotetes i mitjanes empreses locals.
Objectius:
- Fomentar l'equitat entre dones, homes i altres identitats
- Eliminar les violències de gènere i masclistes que pateixen les dones, xiquetes i xiquets i alguns homes
- Respectar la diversitat,
- Afavorir estratègies de participació i associacionisme amb valors igualitaris.

Accions i programes
Treball amb la comunitat educativa:
- Tallers i activitats d'igualtat, prevenció de les violències de gènere i masclistes, masculinitats,  diversitat sexual i familiar per a IES, CEIPS, Cicles Formatius i EPA: tallers de rap igualitari, grafitis, sexualitat i parella, contacontes coeducatiu, escape-room dones científiques, noves masculinitats, “No em toques el watssap”, tallers de comunicació no violenta, cine-forum, teatre-fòrum,
- Escola de famílies, programació coordinada amb les AMPA’s
- Carpa Violeta als patis dels instituts per realitzar activitats de sensibilització
Treball per l'eliminació de la violència de gènere i masclista:
- Coordinació de l’Equip municipal de treball contra la Violència de Gènere, integrat per Policia local VIOGEN, Guardia Civil, Centre de Salut, Equip de Benestar Social (psicòloga i treballadora social), Tècnica d’Igualtat, equip psicopedagògic, regidories competents.
- Servei d’atenció psicològica i social a dones víctimes de VG i sexual, així com als seus menors
- Tallers d’apoderament per a dones en situació vulnerable
- Servei d’atenció a homes per fomentar relacions positives i lliures de violència
- Derivació a serveis i recursos externs: teleassistència, assessorament jurídic OAVIDE, associacions, serveis ocupacionals, formacions.
Sensibilització i formació a la població:
- Programa d'actes per al 8 de març Dia Internacional de les Dones i el 25 de novembre Dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones, i dies assenyalats: LGTBI, infància,
- Xarrades, conferències i tallers: salut de les dones, apoderament, qüestions jurídiques, teatre i arts escèniques, prevenció de violències sexuals, tallers igualitaris amb homes.
- Punt violeta a festes d’agost, amb activitats de sensibilització i detecció de violències sexistes o sexuals
- Assessorament a col.lectius en temes d’igualtat i associacions de dones
- Campanyes de sensibilització a les xarxes socials, amb merchandising, carteleria....
- Formació i acompanyament a associacions culturals i col.lectius socials: falles, associacions moros i cristians, associacions esportives, juvenils.
Tallers regulars:
- Dones, teatre i feminisme: dilluns de 18 a 20:30h a Paiporta Conviu
- Laboratori d’autodefensa feminista
- Grup d’empoderament per a dones “Creixent juntes”
- Exposicions al Museu Rajoleria, a l’Ajuntament, al Mercat: dones científiques, frases feministes “Marea violeta”, dones a la república, lactància i apoderament

Consell de la Dona
El Consell de la Dona de Paiporta és l'òrgan de representació,
participació, consulta i proposta de gestió la finalitat de la qual és
la promoció de la igualtat d'oportunitats i la participació activa
de les dones en tots els àmbits de la vida del municipi (social,
laboral, cultural, educatiu, urbanístic, mig ambiental…).
Per a formar part del Consell, les associacions o entitats a dalt
esmentades hauran de sol·licitar-lo per escrit i complir els següents
requisits:
- Estar legalment constituïdes i tindre domicili social a Paiporta.
- No perseguir finalitats lucratives.
- Figurar inscrites en el Registre Municipal d'Associacions o Registre
corresponent si escau.La sol.licitud per participar al Consell de la Dona es pot realitzar a registre general.

Plans i programes
- Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de l'Ajuntament de Paiporta
Esborrany del I Pla Municipal d'Igualtat d'Oportunitats
- Formació i sensibilització contínua al personal de l'Ajuntament: pressupostos amb perspectiva de gènere, assetjament sexual i per raó de sexe, llenguatge i imatge incloents, igualtat a les administracions públiques, processos de selecció igualitaris, violència de gènere i masclista, clàusules de contractació amb perspectiva de gènere.

Més activitats
Ajuntament integrat a la Xarxa de Municipis Protegits Contra la VG
Pacto de Estado contra la Violencia de género: activitats integrades
Xarxa d'Igualtat de la Comunitat Valenciana
Visat i informes anuals de Plans d’Igualtat de les empreses de la Comunitat Valenciana
Realització de memòries de l’àrea i estadístiques
Coordinació amb agents d’igualtat de tota la CV
Coordinació amb els diferents recursos de Conselleria i Diputació d’Igualtat


Jornada de circ i oci en família a la plaça Major.


Campanya nadalenca per uns joguets que promoguen la llibertat i la corresponsabilitat.


Acte central del 25N.


Xarrada sobre sexualitat de l'Escola de Famílies.


Carpa Violeta a les Festes de Paiporta.