POLICIA LOCAL

Carrer Benetússer, 7 · Telèfon 900 122 092
Emergències 112

    PROTECCIÓ CIVIL

Carrer Doctor Fleming, 30 
Telèfon 
652 843 137

proteccioncivil@paiporta.es