OBRES D'INTERVENCIÓ SOBRE L'EDIFICI DE LA LLAR DEL JUBILAT (IFSM 2018)
 

COST DE L'OBRA:
70.668,84 €

ESTAT:
FINALITZADA

EMPRESA CONSTRUCTORA:
AC2 OBRAS Y SERVICIOS S.L.

En primer lloc, es considera necessària la intervenció en la coberta per a millorar les mesures d'estanquitat dels canalons ocults i col·locar una línia de vida en la coberta inclinada.

S'instal·laran 4 baixants noves per al millor funcionament dels canalons. Per una altra, a l'interior de l'edifici es realitzarà el fals sostre imitant a l'antic forjat de biguetes i voltes, demolit anteriorment per les seues males condicions d'estabilitat estructural.

Finalment, es procedirà a pintar i arreglar les façanes i la mitgera NE de la part antiga. Amb aquestes actuacions puntuals s'aconseguirà preservar l'interior de l'edifici d'humitats per filtració en coberta.


 

     Tornar al menu de seguiment d'obres