SEGUIMENT D'OBRES

 

ANY 2021

  SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS HIGIÈNICS EN LA ZONA
ENJARDINADA AMB PISTA DE PATINTGE AL CARRER JAUME I

 

  RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE. (Tarifa Finalista del Fons d'Inversió)
Carrer SANT FRANCESC (entre Sant Josep i Federico Garcia Lorca)

 

  REPARACIÓ ENFONSAMENTS EN PLAÇA ITALIA I LUXEMBURGO

 

  RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE. (Tarifa Finalista del Fons d'Inversió)
(Carrers Dr. FLEMING - Dr. LOPEZ TRIGO - REIS CATÒLICS - GOMEZ FERRER)

 

  ADEQUACIÓ ESCOSELLS EN DIVERSOS CARRERS DEL SECTOR 2.

 

 

ANY 2020

 
  INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA PER A GENERACIÓ ELÈCTRICA EN RÈGIMEN D’AUTOCONSUM EN BIBLIOTECA MUNICIPAL. (Subvenció REACCIONA / IFSM 2019)

 

  INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA PER A GENERACIÓ ELÈCTRICA EN RÈGIMEN D’AUTOCONSUM EN L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT. (Subvenció REACCIONA / IFSM 2019)

 

 

INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA PER A GENERACIÓ ELÈCTRICA EN RÈGIMEN D’AUTOCONSUM EN LA COBERTA DE L'EDIFICI DEL POLIESPORTIU. (IFSM 2019)

 

 

ADEQUACIÓ DE TERRENYS MUNICIPALS PER A ESTACIONAMENT PROVISIONAL DE VEHICLES EN CARRER JOSE SEGRELLES.

 

 

 

SALA USOS MULTIPLES POLIESPORTIU. (IFSD 2018)

 

 

 

INSTAL·LACIÓ DE TANCA PERIMETRAL Al PARC CANÍ DEL CARRER CLARA CAMPOAMOR.

 

 


MILLORA ACCESSIBILITAT I REPARACIONS EN DIVERSOS CARRERS.

 

 


SUBSTITUCIÓ MÀQUINA CLIMATITZACIÓ DE LA SALA DE LA JUVENTUT DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL. (Romanent S.O.M. 2018-19)

 

 


AMPLIACIÓ D'INSTAL.LACIÓ SOLAR FOTOVOLTÁICA PER A GENERACIÓ ELÈCTRICA EN RÈGIM D'AUTOCONSUM PER AL POLIESPORTIU MUNICIPAL. (Romanent S.O.M. 2018-19)

 

 


SUBSTITUCIÓ AIRE ACONDICIONAT EN LLAR DEL JUBILAT. (Romanent S.O.M. 2018-19)

 

 

ANY 2019

 
 


PAVIMENTACIÓ I MILLORA DEL FERM DE CALÇADA A CARRERS DEL NUCLI URBÀ. (P.C.V. 2018)

 

 


IL·LUMINACIÓ PISTA DE PATINATGE EN ZONA ENJARDINADA. (I.F.S.D. 2018)

 

 


REURBANITZACIÓ CARRER MIGUEL GRAU I SALVADOR GINER. (S.O.M. 2018)

 

 


CONEXIÓ COL·LECTOR CARRER LITERATO AZORÍN A COL·LECTOR OEST (S.O.M. 2018)

 

  OBRES D'INTERVENCIÓ SOBRE L'EDIFICI DE LA LLAR DEL JUBILAT (IFSM 2018)

 

  URBANITZACIÓ ZONA VERDA SAN RAMON (I.F.S. 2018)

 

  CONSTRUCCIÓ 150 NÍNXOLS EN CEMENTERI NOU I 108 COLUMBARIS

 

  SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE JOCS INFANTILS EN PLAÇA ITÀLIA,
PLAÇA 3 D'ABRIL, PLAÇA SOLIERA I ZONA VERDA CARRER TORRENT (I.F.S. 2018)

 

  EXECUCIÓ DE VIES CICLISTES PER A VERTEBRACIÓ I MILLORA DE LES
INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT SOSTENIBLE. (FEDER)
(I.F.S. 2018)