URBANITZACIÓ ZONA VERDA SAN RAMON (I.F.S. 2018)
 

COST DE L'OBRA:
200.148,96 €

ESTAT:
FINALITZADA

EMPRESA CONSTRUCTORA:
ACTIVA PARQUES Y JARDINES S.L.

El Projecte compta amb dos recorreguts per als vianants que travessen el parc en direcció nord-sud. El que discorre pel marge oest és una senda amb paviment de vidre reciclat i acompanyat per una fila d'arbres de l'espècie Celtis Australis (lledoner).

L'altre recorregut discorre pel marge aquest i es conforma amb el paviment d'un vial per als vianants existent i s'integra amb les voreres de l'entorn. Aquest recorregut està flanquejat per quatre espais d'estada i repòs semicirculars amb els seus corresponents bancs.

La part central del parc la conformen dos espais el·líptics. El situat més al nord és una zona de jocs infantils flanquejada per dos bancs també el·líptics i una pèrgola que ofereix ombra a un dels bancs. Aquesta zona es pavimentarà amb paviment de seguretat de cautxú reciclat.

El segon espai el·líptic, situat en la part sud, és un espai lúdic de tertúlia i socialització dotat amb bancs i ombra que proporcionen dos grans Aurons Pseudoplatanus (auró sicómoro).

En la part central de la vora aquest es preveu un espai arreplegat amb ombra prolongada, pavimentat amb vidre reciclat i dotat de dos bancs. 

 

     Tornar al menu de seguiment d'obres