PLA D'IGUALTAT MUNICIPAL DE PAIPORTA

L’Ajuntament de Paiporta ha aprovat, a petició de la Regidoria d’Igualtat, el primer Pla d’Igualtat Municipal. El document ha estat elaborat al llarg dels últims anys en un procés pilotat per l’Àrea que ha comptat amb la participació i les aportacions de personal municipal, agents socials paiportins i grups polítics del govern i l’oposició. Aquests grups li varen donar el vot favorable de manera unànime en el ple de desembre.

El Pla naix com un pas més endavant després de la creació de la pròpia Regidoria d’Igualtat, l’any 2015. La seua vigència serà de quatre anys i l’àmbit d’aplicació és el de tot el municipi, de manera que les seues mesures condicionaran de manera transversal totes les polítiques que propose el propi Ajuntament en tots els seus àmbits d’actuació.

El document realitza en la primera part un diagnòstic i, ja en la segona, contempla 84 accions concretes agrupades en 10 eixos: Incorporació de la perspectiva de gènere en tots els àmbits de l’administració municipal; participació ciutadana i inclusió social; coeducació, conciliació, cultura i esport; ordenació urbana; comunicació inclusiva i respectuosa; ocupació; transversalitat; sensibilització ciutadana en igualtat de gènere i diversitat sexual; salut integral i educació sexual, i prevenció i atenció integral davant la violència de gènere.

(Llig la notícia)

Punxa ací o a la imatge per a descarregar el pla d'igualtat

PLA D'IGUALTAT INTERN DE L'AJUNTAMENT DE PAIPORTA

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Paiporta ha promogut l’aprovació del segon Pla d’Igualtat intern, que va obtenir el suport unànime de tots els grups polítics amb representació en la corporació en el ple de gener. El pla tindrà una vigència de tres anys, prorrogables a quatre, i agafa el relleu del primer, elaborat al 2018.

El document suposa un marc d’actuació en matèria d’igualtat que guiarà de manera transversal l’organització interna del consistori. Com és preceptiu en aquests casos, fa un diagnòstic de la situació actual del consistori i proposa una sèrie de mesures per a continuar avançant en la igualtat de gènere.

Després d’un exhaustiu diagnòstic i d’un anàlisi del marc legal aplicable, el Pla d’Igualtat Intern estableix mesures per a promoure la igualtat en 12 aspectes: la selecció i contractació de personal, la classificació professional i condicions de treball, la formació, la promoció professional, la infrarepresentació femenina, l’exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral, la salut laboral, la prevenció de la violència de gènere, les retribucions, la comunicació i el llenguatge no sexista i la transversalització de la igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere a totes les polítiques.

(Llig la notícia)

Punxa ací o a la imatge per a descarregar el pla intern d'igualtat de l'Ajuntament de Paiporta