RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE. (Tarifa Finalista del Fons d'Inversions)

Carrer CONVENT (del núm. 1 a l'11, del núm. 65 al 71 i el núm. 39)  -  Carrer COLON, núm. 39  -  Carrer ALBAL, núm. 1
 

     COST DE L'OBRA:
    93.630,62 €

     ESTAT:
    FINALITZADA

    EMPRESA CONSTRUCTORA:
    GLOBAL OMNIUM INVERSIONES S.L.

 

· Carrer Convent (de l'1 a l'11). S’ha projectat la instal·lació de 47 metres de canonada de polietilé de Ø110mm, així com la renovació de 6 escomeses domiciliàries existents, i instal·lació d'1 hidrant de Ø80mm. 

· Carrer Convent (del 65 al 71). S’ha projectat la instal·lació de 26 metres de canonada de polietilé de Ø110mm, així com la renovació d'1 escomesa domiciliària existent.

· Carrer Convent (núm. 39). S’ha projectat la instal·lació de 24 metres de canonada de polietilé de Ø110mm, així com la renovació d'1 escomesa domiciliària existent.

· Carrer Colón (núm. 39). S’ha projectat la instal·lació de 25 metres de canonada de polietilé de Ø110mm, així com la instal·lació d'1 hidrant de Ø80mm. 

· Carrer Albal (núm. 1). S’ha projectat la instal·lació de 23 metres de canonada de polietilè de Ø110mm, així com la instal·lació d'1 hidrant de Ø80mm. 

 

Carrer CONVENT (del núm. 65 al 71)


Carrer COLON (núm. 39)

Carrer CONVENT (del núm. 1 a l'11)
Carrer CONVENT (del núm. 1 a l'11)


Carrer CONVENT (núm. 39)

 

 

     Tornar al menu de seguiment d'obres