RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE. (Tarifa Finalista del Fons d'Inversions)

Carrer SANT FRANCESC (entre Sant Josep i Federico Garcia Lorca)
 

     COST DE L'OBRA:
     21.578,31 €

     ESTAT:
     FINALITZADA

    EMPRESA CONSTRUCTORA:
    GLOBAL OMNIUM INVERSIONES S.L.

 

Es proposa la substitució de la canonada de fibrociment de Ø60mm. S'ha projectat la instal·lació de 37 metres de canonada de polietilé de Ø110mm, així com la renovació de 3 escomeses domiciliàries existents, i instal·lació d'un hidrant de Ø80mm.

 

 

 

 

     Tornar al menu de seguiment d'obres