RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE. (Tarifa Finalista del Fons d'Inversions)

(Carrers Dr. FLEMING - Dr. LOPEZ TRIGO - REIS CATÒLICS - GOMEZ FERRER)
 

     COST DE L'OBRA:
     92.414,36 €

     ESTAT:
     FINALITZADA

    EMPRESA CONSTRUCTORA:
    GLOBAL OMNIUM INVERSIONES S.L.

 

Substitució de la canonada de fibrociment de Ø50mm i Ø60mm. S’ha projectat la instal·lació de 207 metres de canonada de polietilè de Ø110mm, així com la renovació de 7 escomeses domiciliàries existents, i la instal·lació de 3 hidrants de Ø80mm.

 


Carrer REIS CATÒLICS


Carrer GOMEZ FERRER

Carrer DR. FLEMING


Carrer Dr. LOPEZ TRIGO


Carrer REIS CATÒLICS

 

     Tornar al menu de seguiment d'obres