REURBANITZACIÓ CARRER MIGUEL GRAU I SALVADOR GINER. (S.O.M. 2018)

 

COST DE L'OBRA:
79.860,00 €

ESTAT:
FINALITZADA

EMPRESA CONSTRUCTORA:
CANALIZACIONES Y DERRIBOS LA SAFOR S.L.

-A través d'aquest projecte, es pretén millorar l'estat actual dels carrers inclosos en l'àmbit d'actuació, incloent les condicions d'accessibilitat i funcionalitat, així com la imatge urbana de la zona mitjançant la utilització de paviments i adequació de la secció viària al Pla de Mobilitat Urbana aprovat per al municipi, que en aquest cas consistirà en una secció tradicional que diferencia la calçada de les voreres. 
 

 

     Tornar al menu de seguiment d'obres