Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA)

Què és?

La Unitat de Prevenció Comunitària de les Conductes Addictives és un servei especialitzat que desenvolupa programes de prevenció a fi de reduir o evitar l'ús i/o abús de drogues i altres conductes addictives, així com promoure hàbits de vida saludables. Està Integrada en l'àrea de Benestar Social, Sanitat i Salut Pública de l'Ajuntament i es coordina amb la resta de serveis municipals i agents socials, amb la finalitat de facilitar una programació d'actuacions organitzada i participativa.
Les actuacions de la UPCCA estan orientades pel Pla Municipal de Prevenció de Drogodependències i altres Conductes Addictives. El Pla municipal permet la integració dels diferents programes d'aplicació en els àmbits de prevenció: ambiental, escolar, familiar, comunitari i de prevenció selectiva.

Atenció directa (cita prèvia):
Telèfon: 963 971 222
Correu electrònic: upcca@paiporta.es

Actuacions preventives

Prevenció ambiental

- Campanyes informatives i de sensibilització sobre la normativa en dispensació de tabac i/o begudes alcohòliques
- Campanyes de sensibilització en festes (Nadal, falles, festes locals…).
Campanya de sensibilització sobre l'ús de menors de màquines d'apostes.

Prevenció escolar
- Seminaris de formació dirigits a professorat de primària i secundària
- Accions dirigides a Educació Infantil, Primària i Secundària:
i. Tallers d'educació emocional
ii. Tallers de comunicació no violenta
iii. Tallers de prevenció dels mals usos de les xarxes socials i el telèfon mòbil.

Prevenció familiar
Programes de formació de les famílies en prevenció de conductes addictives i promoció de la salut biopsicosocial.

Prevenció comunitària
- Col·laboració amb els diferents agents que realitzen activitats per a joves en el seu temps d'oci per a introduir a aqueixos espais la prevenció de les conductes addictives
- Taller de sensibilització en drogodependències per a entrenadors/es esportius/ves.
Formació en agents de salut a adolescents i joves del municipi.
- Campanyes de reducció de riscos associats a l'abús de l'alcohol en espais d'oci. “Jotrie”

Prevenció selectiva
Elaboració de protocols d'actuació i derivació per a l'atenció de menors en situació de risc des de diferents àrees: sanitat, educació, contextos comunitaris.


Diferents campanyes en què ha participat la UPCCA de Paiporta.

Consell de Salut de Paiporta

En la sessió plenaria de 25 de gener de 2018, l’Ajuntament de Paiporta aprova l'adhesió del municipi a l'Estratègia de Promoció de Salut i Prevenció dins del Sistema Nacional de Salut, a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables i al IV Pla 2016-20 de Salut de la Comunitat Valenciana. A l’any següent, s’aprova el Reglament del Consell Sectorial de Salut, denominat 'Mesa de Coordinació Intersectorial del municipi de Paiporta', com a òrgan consultiu i de participació ciutadana en aquelles qüestions d'interés referides a la promoció de la salut pública de Paiporta.

Els objectius centrals d’aquest Consell són, per un costat, integrar la salut en totes les polítiques municipals de manera que en totes elles es tinga en compte la perspectiva de la salut i, per un altre, mobilitzar els “actius en salut”, és a dir, tots els recursos humans i materials disponibles en el municipi que puguen contribuir a la millora de la salut de les paiportines i paiportins.

Les actuacions del Consell estaran emmarcades en les polítiques i estratègies nacional i autonòmica de Salut Pública.

 


Reunió del Consell Intersectorial de Salut de Paiporta, al novembre de 2019.

Tab 3 Content