Setmana de la salut
La salut en totes les polítiques municipals

Benvingudes i benvinguts al web de la Setmana de la Salut 'Paiporta Saludable', que se celebrarà del 27 al 31 de març a les places de Paiporta.

La segona edició de la Setmana de la salut de Paiporta dona continuïtat a la primera, en què es va realitzar un anàlisi de la salut en totes les etapes de la vida. Ara, el fil conductor de l'esdeveniment, obert a tota la ciutadania, és avançar en la implementació de polítiques que promoguen la salut de manera transversal en totes les polítiques municipals.

Com a institucions properes a la ciutadania, els ajuntaments tenen molt a dir en la promoció de la salut des de la prevenció i la promoció de la salut des del punt de vista comunitari.

Una societat més sana és una societat més feliç, més lliure, més capaç i més cohesionada. La salut és un eix fonamental que pot i deu guiar les accions que porten a terme totes les institucions, des de tots els àmbits.

L'urbanisme, el medi ambient, les polítiques de joventut i esportives, l'alimentació i els hàbits de vida saludable tenen molt a dir en la promoció de la salut que, per descomptat, ha de tindre perspectiva de gènere.

Les places i carrers de Paiporta es preparen per a la reflexió sobre com millorar la vida de totes i de tots.


 

URBANISME I SALUT

La planificació urbana afecta de manera directa a diferents aspectes de la vida de les persones (salut, convivència, medi ambient, etc.) i suposa un repte per als governs locals. El transport, l'activitat física, la qualitat de l'aire, l'exposició al soroll o els accidents de trànsit són alguns dels elements de l'entorn urbà que s'han relacionat amb la salut de la població.

La planificació urbana, amb perspectiva de salut, ha d'afavorir comportaments saludables i de seguretat, donant una major importància a la mobilitat activa, augmentant els espais verds, de joc i de sociabilitat segurs i tenint en compte la perspectiva de gènere, generacional i d'interculturalitat.

La participació ciutadana en el disseny dels seus espais comuns, places, jardins, recorreguts segurs, etc. ha de convertir-se en una aspiració de la població. És la garantia que l'espai urbà respon a necessitats reals.

 

MEDI AMBIENT I SALUT

La salut del planeta i del nostre entorn més immediat té un impacte directe en la nostra salut, que pot ser tant positiu com negatiu.

Entre els aspectes positius, les zones verdes a les nostres ciutats ens brinden no sols l'oxigen que respirem, sinó també ombra i protecció contra les altes temperatures, regulant el clima i, a més, són reservori d'una gran biodiversitat d'espècies de fauna i flora.

Entre els impactes negatius està la contaminació: de l'aire, per les emissions dels vehicles; dels sòls, per metalls pesants i fitosanitaris, i de les aigües residuals, per substàncies tòxiques. Un altre aspecte rellevant és la contaminació dels aliments per l'ús pesticides, d'antibiòtics i de substàncies químiques dels embolcalls. A més dels efectes d'aquesta contaminació clàssica, ens enfrontem ara als riscos derivats del canvi climàtic en forma d'onades de calor i de fred, inundacions, desforestació i introducció de vectors per a noves malalties i virus.

Per això, és molt important trobar un equilibri entre la conservació del medi ambient i el benestar que evite malalties i millore la salut humana. Un medi ambient lliure de contaminants és generador de salut, cuidem-lo.

 

ESTIL DE VIDA ACTIU I OCI SALUDABLE

És en les edats primerenques, quan comença la presa autónoma de decisions sobre comportaments bàsics de la vida. Els hàbits no saludables, com el consum d'alcohol o tabac, solen iniciar-se en l'adolescència i condicionen resultats adversos en la salut en l'edat adulta. Es tracta d'un moment únic per a adquirir els coneixements i les habilitats bàsiques que els permeten gaudir d'una vida saludable i una participació activa en la presa de decisions en l'àmbit social, econòmic i polític.

D'altra banda, l'excés de pes en menors i adolescents, a més d'afectar la qualitat de vida i salut immediata, incideix en la salut en l'edat adulta amb una probabilitat major de presentar sobrepés o obesitat, així com malalties cardiovasculars o diabetis, entre altres trastorns crònics.

 

QUALITAT DE VIDA I SALUT

La qualitat de vida recull tots aquells factors que transmeten sensació de benestar a les persones.

Aquests factors inclouen aspectes personals, com tindre bona salut, autonomia o satisfacció amb la vida. En aquest sentit, cal destacar l'alimentació com un element essencial. És necessari promoure l'accés de tota la població a una alimentació saludable, començant en l'etapa escolar. Contribuir així al control del sobrepés de les persones i a la reducció de la incidència de problemes de salut crònics, que potencia el creixement econòmic sostenible.
 

Entre els aspectes socials, podem destacar el disposar d'una bona xarxa de suport, tindre accés als serveis comunitaris necessaris i el desenvolupament de sentiments de pertinença i defensa dels nostres drets.

El ritme de vida actual pot dificultar l'accés a una qualitat de vida social plena, especialment en aquells sectors que necessitaran més suport per a adaptar-se. Per això, és tan important que les institucions públiques presten especial atenció a les necessitats de les persones majors.

 

DONA I SALUT

Les dones tenen una vivència de la seua salut i unes maneres d'emmalaltir diferents, no sols per la seua biologia sinó pels rols socials que exerceixen i els que proporcionen diferents condicions socials, econòmiques, culturals o de valors. Són els denominats determinants socials de gènere.

Però, a més, en una societat patriarcal com la nostra, les dones i els homes han tingut un accés diferenciat als seus drets, entre ells la salut. Són moltes les causes que fan que el fet de ser dona genere, encara en l'actualitat, desigualtats en l'accés als serveis mèdics i en el tractament. També els estereotips tenen un fort impacte en la salut i els seus efectes atempten directament contra els drets de les dones.

Una nova manera de pensar la salut ha d'implantar-se en tots els àmbits i, especialment, en el sistema sanitari, que permeta abordar de manera integral la salut de les dones i els homes des de la seua diferència biològica i també psicosocial, i en harmonia amb el medi ambient.