PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA (P.G.O.U.)
 

  Modificacions del Pla General 
   
aprovació
   MODIFICACIÓ NÚM. 1 
Modificació article 3.4 del P.G.O.U
13-01-2000
     
   MODIFICACIÓ NÚM. 2
Modificació article 4.2.7.1 del  P.G.O.U

13-07-2000
     
   MODIFICACIÓ NÚM. 4
Modificació article 3.3.8 del P.G.O.U

29-11-2000
     
   MODIFICACIÓ NÚM. 5
Modificació article 3.2.17.4 // 4.2.3.3 // 4.2.6.3 del P.G.O.U

10-05-2001
     
   Supressió Barreres Arquitectòniques
13-03-2003
     
 

 Usos i edificacions permeses en S.N.U. Especial Protecció


29-07-2004
     
   MODIFICACIÓ NÚM. 7
Modificació article 3.3.2.2 // 3.3.5 //3.2.19 d) // 4.2.7.3 del P.G.O.U

02-06-2005
     
   MODIFICACIÓ NÚM. 8
Modificació article 3.1.1 // 2.2.7 del P.G.O.U

02-06-2005
     
   MODIFICACIÓ NÚM. 9
Modificació article 4.2.6.1 del P.G.O.U

02-06-2005
     
   MODIFICACIÓ NÚM. 10
Ampliació Parcel.la Dotacional EC-9

 
     
   MODIFICACIÓ NÚM. 11
Modificació article 3.3.9 del P.G.O.U
14-11-2006
     
   MODIFICACIÓ NÚM. 11 (bis)
Modificació article 4.2.7.3 b) del P.G.O.U

06-03-2006
     
   Aclariment Edificació en Àtics
20-12-2005
     
   Captació Solar per a Usos Tèrmics (DEROGADA)
 
     
   MODIFICACIÓ NÚM. 12
Modificació article 4.2.4.2 del P.G.O.U

13-12-2006
     
   MODIFICACIÓ NÚM. 13
Modificació article 3.2.15 // 3.2.16 del P.G.O.U

27-07-2007
     
   MODIFICACIÓ NÚM. 13 (bis)
Modificació article 3.2.16 del P.G.O.U

11-12-2007
     
   MODIFICACIÓ NÚM. 14
Subsòl dotacions públiques destinat a ús d'aparcament.

24-04-2008
     
   MODIFICACIÓ NÚM. 15
Educatiu-Cultural tota la parcel·la de C.P. Lluis Vives.
 
     
   MODIFICACIÓ NÚM. 16
Modificació article 3.3.9 //3.2.16 del P.G.O.U

03-11-2008
     
   MODIFICACIÓ NÚM. 17
Modificació article 4.2.7.1 // 4.2.7.4 // 4.2.7.6 del P.G.O.U

28-05-2009
     
   MODIFICACIÓ NÚM. 18
Modificació article 4.2.5.4 del P.G.O.U

29-10-2009
     
   Modificació article 7.1.2 del P.G.O.U Nivells de Protecció. (ROGTU)
24-09-2009
     
   MODIFICACIÓ NÚM. 19
Modificació article 3.2.19 d) del P.G.O.U

11-10-2012
     
   MODIFICACIÓ NÚM. 20
Modificació article 4.2.6.1 del P.G.O.U
 
     
   MODIFICACIÓ NÚM. 21
Modificació article 3.3.9 del P.G.O.U

27-03-2014
     
   MODIFICACIÓ NÚM. 22
Modificació article 7.2.6 del P.G.O.U

27-03-2014