EXPOSICIÓ PÚBLICA

 

Antic IES JAUME I Resolució TENENCIA ALCALDÍA DE ALFAFAR

 Antic IES JAUME I Resolució ALCALDÍA DE PAIPORTA sobre consulta prèvia del Pla Especial d'Ordenació Dotacional

 Antic IES JAUME I PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ DE SOL DOTACIONAL_Antic IES JAUME I

 

>PAI UE-12  RESOLUCIÓ EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ 12.

>PAI UE-12  ALTERNATIVA TÈCNICA DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA UNIDAD D'EXECUCIÓ 12.

PAI UE-12  PROPOSTA JURÍDIC-ECONÓMICA DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ 12.

 

> EDICTE PARTICIPACIÓ PÚBLICA PROJECTE DE MILLORES D'URBANITZACIÓ PER A la MOBILITAT PER ALS VIANANTS EN PLAÇA ESGLÉSIA DE SANT JORDI MÀRTIR I CARRERS ESGLÉSIA, DR FERRAN, DR LÓPEZ TRIGO I VALÈNCIA

PROJECTE DE MILLORES D'URBANITZACIÓ PER A LA MOBILITAT PER ALS VIANANTS EN PLAÇA ESGLÉSIA DE SANT JORDI MÀRTIR I CARRERS ESGLÉSIA, DR FERRAN, DR LÓPEZ TRIGO I VALÈNCIA

 

Resolució EXPOSICIÓ PÚBLICA PROJECTE EXPROPIACIÓ PER TAXACIÓ CONJUNTA TERRENYS DOTACIONALS AMPLIACIÓ CEIP L'HORTA I XARXA VIÀRIA

PROJECTE D'EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER TAXACIÓ CONJUNTA DELS TERRENYS QUALIFICATS COM A DOTACIÓ ESCOLAR (EC-5) i XARXA VIÀRIA